15. KLUBSKA RAZSTAVA – CAC SLO

15. KLUBSKA RAZSTAVA – CAC SLO
CAC SLO ─ Z IZBOROM KLUBSKEGA PRVAKA 2024

15. Sonderausstellung ─ CAC SLO

15th Club dog show – CAC SLO

NEDELJA / SONSTAG/ SUNDAY
25. 8. 2024

Kraj / ORT / PLACE
ŽELEZNIKI
GPS: N46° 13′ 17″ E14° 11′ 44″

SODNIK / RICHTER / JUDGE
MARKO PROROČIĆ (MNE)

PRIJAVNICA / ENTRY FORM

ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
18. 8. 2024 23:59


CENIK / PRICES

do / until
1.8.2024
do / until
25.8.2024
prvi pes / first dog
35 €
40 €
vsak naslednji pes /
every additional dog
30 €
35 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
25 €
30 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
25€
30 €
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
15 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).

Beli bokserji se ocenijo in razvrstijo. Ne kandidirajo za naslove.
Weiße Boxer werden bewertetund eingestuft, die konkurrieren aber nicht um den Titeln.
White boxers are evaluated and ranked. They do not compete for titles.

 • Prijavnici obvezno priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
 • Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred.
 • Kataloška številka bo poslana po mailu;
 • Katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
 • Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: OSLjubljanaKLNB@gmail.com
 • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za 2€;
 • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.).
  OB ODJAVI SE POVRNE ZNESEK PRIVANINI ZMANJŠAN ZA 2 €.;

 • A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed.
 • The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com.
 • catalog number will be sent by e-mail;
 • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
 • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee (-2€), will be refunded;
 • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.); In case of entry cancellation, registration fee (-2€) will be refunded;

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
OSLjubljanaKLNB@gmail.com
You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: OSLjubljanaKLNB@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
OSLjubljanaKLNB@gmail.com


PROGRAM / PROGRAMME

8.30 – 9.30
DOVOD PSOV / ENTRANCE OF DOGS
9.45 – 10.00
OTVORITEV / OPENING
10.00–12.00
12.00–13.00
OCENJEVANJE PSOV / JUDGING
KOSILO / LAUNCH BREAK
13.00–14.00
DEFILE PRVAKOV IN PODELITEV NAGRAD / BEST IN SHOW

POMEMBNA OBVESTILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na
razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med
razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je
odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj
ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo
razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si
pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je
bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v
času razstave, po predhodnem plačilu kotizacije v višini 100€. V primeru, da je pritožba
utemeljena, se razstavljavcu kotizacija povrne v celotnem znesku. Pritožbo lahko podajo
samo razstavljavci, ki so navedeni v katalogu.


SKLEPI MEDNARODNE KINOLOŠKE ZVEZE (FCI) iN KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE (KZS)

 1. Prepovedana je uporaba vseh kemičnih sredstev pri urejevanju psov.
 2. Na razstavah je prepovedan »double handling«, postavljanje psa na psa v krogu.
 3. Vsaka agresija se takoj kaznuje z diskvalifikacijo psa.
 4. Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem, skotenih po
  1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila.
  Razstavljalec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in
  sodniku fizično v razstavnem krogu.
 5. Za prijavo na razstavo se upošteva sklep 5.2-69/2022, ki omogoča prijavo psov, ki so
  že Slovenski prvaki v lepoti prijavo tudi v druge razrede. Sklep velja od 1.7.2022 dalje.

VETERINARSKA DOLOČILA

Psi morajo biti veljavno cepljeni proti steklini z inaktivirano ali rekombinantno vakcino.
Veljavnost zaščite proti steklini nastopi najmanj 21 dni po primarnem cepljenju in se
nadaljuje, glede na nacionalno shemo cepljenja, kot je navedel pooblaščeni veterinar v
izhodiščni državi v potnem listu za psa.

FCI OBVESTILO – V DOBROBIT PSOV

Razstavljalci so odgovorni za dobrobit psov in njihovo zdravje na razstavi. Prepovedano je
pse izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit, kot npr.
puščanje psa v avtomobilu v vročem ali premrzlem vremenu oziroma kruto ravnanje psov. Če
razstavljalec krši ta pravila, se ga izključi iz te in vseh prihodnjih razstav

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za
namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

POMEMBNA OPOZORILA

Razstavljavci so odgovorni za dobrobit psov na FCI državnih razstavah. Prepovedano je pse
izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit kot npr. puščanje
psa v avtomobilu v prevročem ali premrzlem vremenu in/oziroma kruto ravnanje s psi.
Kršitev tega pravila pomeni izključitev razstavljavca iz te in prihodnjih razstav. Na razstavi
morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Razstavljavci so odgovorni
za morebitno škodo, ki bi jo povzročili njihovi psi na stvareh ali tretjim osebam. Organizator
ne prevzema nobene odgovornosti. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času
razstave.

PRITOŽBE

Razstavljalci se lahko pritožijo samo v času razstave, v pisni obliki. Dovoljena je pritožba
glede organizacije ter napake v postopku ocenjevanja, odločitev sodnika glede ocene,
kandidatur in uvrstitve je dokončna. Pritožba je sprejemljiva le v pisni obliki, ob vložitvi
pritožbe in ob plačilu kavcije v znesku 100 EUR. Če je pritožba rešena v prid pritožnika, se mu
kavcijo vrne.


IMPORTANT NOTICE

Only the dogs with the FCI recognized pedigree may be shown. The original pedigree is to be
available at the show. Sick dogs cannot take part in the show. Exhibitors are responsible for
any damage caused by their dogs. The organizer refuses all responsibility. All dogs should be
kept on a leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages
caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her
dog(s) by the catalog numbers in the ring in due time. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Slovenian Kennel Club Bylaws on Exhibiting. The
organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled
regardless of whether the registered dog is shown or not. Exhibitors’ complaints will be dealt
with at the show only after paid deposit of 100€. If the complaint is justified, the deposit will
be refunded in full amount. A complaint can only be given by the exhibitor, who is registered
for the show.

DECISION OF THE FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) AND

THE CYNOLOGICAL ASSOCIATION SLOVENIA (CAS)

 1. Use of chemical substances in dog grooming is prohibited.
 2. Double handling and placing dog against dog is prohibited.
 3. Any aggression is immediately penalized by the disqualification of the dog.
 4. Cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 cannot be shown. Exceptions are
  docked dogs for medical reasons with
  veterinarian certificate enclosed with the entry form and presented to the judge at
  the show.
 5. Regarding Article 5.2-69/2022 UO KZS, dogs who obtain Slovenian Beauty
  Championship title can enter in any class. It is not obligatory for them to enter into
  Champion class. Valid from 1.7.2022

VETERINARY CONDITIONS

All dogs must be validly vaccinated against rabies with an inactivated or recombinant
vaccine. The validity of the vaccine and protection against rabies begins at least 21 days after
the primary vaccination and continues, according to the national vaccination schedule, as
indicated by the veterinarian of the country of origin in the dog’s passport.
FCI ANNOUNCEMENT – DOG WELFARE AT THE DOG SHOWS

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the dog show. It is forbidden to
expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as for
example leaving in the cacr in excessivevly hot or cold weather and/or treating in a cruel
manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and further dog
shows.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data
for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo
material.

COMPLAINTS

Exhibitors can complain only at the show. The complaints must be in a written form, and can
be made only about the organisation of the show and about procedure followed to give the
qualifications. The deposit of 100 EUR must be paid as surety. In case of the positive
complaint, the money is returned to the complainer.
IMPORTANT NOTICES

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the FCI national dog show. It is
forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare,
such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it
in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion fro

ZTP / PREIZKUS PRIMERNOSTI ZA VZREJO BK München

ZTP / PREIZKUS PRIMERNOSTI ZA VZREJO BK München

PETEK/ FREITAG / FRIDAY
14. 6. 2024

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Uwe Werner (D)

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
30. 5. 2024 23:59

ODPOVEDANO / CANCELED

Prijavnici je potrebno obvezno predložiti:
Kopijo rodovnika, kopijo izvoda o slikanju kolčne displazije, potrdilo o plačilu.

Na ZTP je potrebno s seboj prinesti:
Vso zgoraj našteto dokumentacijo v originalih in knjižico o cepljenju.

Plačilo v višini 60 € po psu se izvede na račun KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211
Pesnica pri Mariboru odprti pri Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244 s pripisom za ZTP!

Aktivni člani KLNB Slovenije imajo 5€ popusta.

30. SPECIALNA RAZSTAVA NEMŠKIH BOKSERJEV

30. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2024

30. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2024

30th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2024

SOBOTA/ SAMSTAG/ SATURDAY
15. 6. 2024

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Uwe Werner (D)

PRIJAVNICA / ENTRY FORM

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO / EXTENDED entry deadline
10. 6. 2024 23:59


CENIK / PRICES

do / until
24.5.2024
do / until
15.6.2024
prvi pes / first dog
40 €
45 €
vsak naslednji pes /
every additional dog
35 €
40 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
30 €
35 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
30 €
35 €
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
20 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).

Beli bokserji se ocenijo in razvrstijo. Ne kandidirajo za naslove.
Weiße Boxer werden bewertetund eingestuft, die konkurrieren aber nicht um den Titeln.
White boxers are evaluated and ranked. They do not compete for titles.

 • Prijavnici obvezno priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
 • Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred.
 • Kataloška številka bo poslana po mailu;
 • Katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
 • Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com.
 • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za 2€;
 • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.).
  OB ODJAVI SE POVRNE ZNESEK PRIVANINI ZMANJŠAN ZA 2 €.;

 • A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed.
 • The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com.
 • catalog number will be sent by e-mail;
 • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
 • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee (-2€), will be refunded;
 • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.); In case of entry cancellation, registration fee (-2€) will be refunded;

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
klnbslovenije@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
klnbslovenije@gmail.com


PROGRAM / PROGRAMME

8.30 – 9.30
DOVOD PSOV / ENTRANCE OF DOGS
9.45 – 10.00
OTVORITEV / OPENING
10.00–12.00
12.00–13.00
OCENJEVANJE PSOV / JUDGING
KOSILO / LAUNCH BREAK
13.00–14.00
DEFILE PRVAKOV IN PODELITEV NAGRAD / BEST IN SHOW

POMEMBNA OBVESTILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na
razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med
razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je
odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj
ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo
razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si
pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je
bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v
času razstave, po predhodnem plačilu kotizacije v višini 100€. V primeru, da je pritožba
utemeljena, se razstavljavcu kotizacija povrne v celotnem znesku. Pritožbo lahko podajo
samo razstavljavci, ki so navedeni v katalogu.


SKLEPI MEDNARODNE KINOLOŠKE ZVEZE (FCI) iN KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE (KZS)

 1. Prepovedana je uporaba vseh kemičnih sredstev pri urejevanju psov.
 2. Na razstavah je prepovedan »double handling«, postavljanje psa na psa v krogu.
 3. Vsaka agresija se takoj kaznuje z diskvalifikacijo psa.
 4. Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem, skotenih po
  1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila.
  Razstavljalec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in
  sodniku fizično v razstavnem krogu.
 5. Za prijavo na razstavo se upošteva sklep 5.2-69/2022, ki omogoča prijavo psov, ki so
  že Slovenski prvaki v lepoti prijavo tudi v druge razrede. Sklep velja od 1.7.2022 dalje.

VETERINARSKA DOLOČILA

Psi morajo biti veljavno cepljeni proti steklini z inaktivirano ali rekombinantno vakcino.
Veljavnost zaščite proti steklini nastopi najmanj 21 dni po primarnem cepljenju in se
nadaljuje, glede na nacionalno shemo cepljenja, kot je navedel pooblaščeni veterinar v
izhodiščni državi v potnem listu za psa.

FCI OBVESTILO – V DOBROBIT PSOV

Razstavljalci so odgovorni za dobrobit psov in njihovo zdravje na razstavi. Prepovedano je
pse izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit, kot npr.
puščanje psa v avtomobilu v vročem ali premrzlem vremenu oziroma kruto ravnanje psov. Če
razstavljalec krši ta pravila, se ga izključi iz te in vseh prihodnjih razstav

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za
namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

POMEMBNA OPOZORILA

Razstavljavci so odgovorni za dobrobit psov na FCI državnih razstavah. Prepovedano je pse
izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit kot npr. puščanje
psa v avtomobilu v prevročem ali premrzlem vremenu in/oziroma kruto ravnanje s psi.
Kršitev tega pravila pomeni izključitev razstavljavca iz te in prihodnjih razstav. Na razstavi
morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Razstavljavci so odgovorni
za morebitno škodo, ki bi jo povzročili njihovi psi na stvareh ali tretjim osebam. Organizator
ne prevzema nobene odgovornosti. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času
razstave.

PRITOŽBE

Razstavljalci se lahko pritožijo samo v času razstave, v pisni obliki. Dovoljena je pritožba
glede organizacije ter napake v postopku ocenjevanja, odločitev sodnika glede ocene,
kandidatur in uvrstitve je dokončna. Pritožba je sprejemljiva le v pisni obliki, ob vložitvi
pritožbe in ob plačilu kavcije v znesku 100 EUR. Če je pritožba rešena v prid pritožnika, se mu
kavcijo vrne.


IMPORTANT NOTICE

Only the dogs with the FCI recognized pedigree may be shown. The original pedigree is to be
available at the show. Sick dogs cannot take part in the show. Exhibitors are responsible for
any damage caused by their dogs. The organizer refuses all responsibility. All dogs should be
kept on a leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages
caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her
dog(s) by the catalog numbers in the ring in due time. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Slovenian Kennel Club Bylaws on Exhibiting. The
organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled
regardless of whether the registered dog is shown or not. Exhibitors’ complaints will be dealt
with at the show only after paid deposit of 100€. If the complaint is justified, the deposit will
be refunded in full amount. A complaint can only be given by the exhibitor, who is registered
for the show.

DECISION OF THE FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) AND

THE CYNOLOGICAL ASSOCIATION SLOVENIA (CAS)

 1. Use of chemical substances in dog grooming is prohibited.
 2. Double handling and placing dog against dog is prohibited.
 3. Any aggression is immediately penalized by the disqualification of the dog.
 4. Cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 cannot be shown. Exceptions are
  docked dogs for medical reasons with
  veterinarian certificate enclosed with the entry form and presented to the judge at
  the show.
 5. Regarding Article 5.2-69/2022 UO KZS, dogs who obtain Slovenian Beauty
  Championship title can enter in any class. It is not obligatory for them to enter into
  Champion class. Valid from 1.7.2022

VETERINARY CONDITIONS

All dogs must be validly vaccinated against rabies with an inactivated or recombinant
vaccine. The validity of the vaccine and protection against rabies begins at least 21 days after
the primary vaccination and continues, according to the national vaccination schedule, as
indicated by the veterinarian of the country of origin in the dog’s passport.
FCI ANNOUNCEMENT – DOG WELFARE AT THE DOG SHOWS

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the dog show. It is forbidden to
expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as for
example leaving in the cacr in excessivevly hot or cold weather and/or treating in a cruel
manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and further dog
shows.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data
for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo
material.

COMPLAINTS

Exhibitors can complain only at the show. The complaints must be in a written form, and can
be made only about the organisation of the show and about procedure followed to give the
qualifications. The deposit of 100 EUR must be paid as surety. In case of the positive
complaint, the money is returned to the complainer.
IMPORTANT NOTICES

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the FCI national dog show. It is
forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare,
such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it
in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion fro

Spomladansko TO in VP za NB, 14. 4. 2024

Vabimo vas na spomladansko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, ki bo v nedeljo, 14. 4. 2024, ob 10.30 v Ljubljani.  

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico (vzrejni list)

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf

in vse potrebne priloge pošljete na email: andrea.cucnik@gmail.com  najkasneje do 10. 4. 2024.

Na vzrejnem listu, prosim, izpolnite podatke o vašem psu/psici in vaše osebne podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– fotokopijo članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije (pregled kolkov, spondiloze in srca),

– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih (če jih imate).

Telesno ocenjevanje se bo začelo ob 10.30 in nadaljevalo z vzrejnim pregledom.

Kako do vadbišča?

Telesno ocenjevanje in vzrejni pregled bo v Ljubljani, poligon K NOGI DOGI, Ulica Jožeta Jame.

https://www.google.com/maps/place/Knogidogi/@46.0913713,14.4806601,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x477acd0b81e41b33:0xd7293370af93717d!8m2!3d46.0913713!4d14.4806601!16s%2Fg%2F11fnh6lpfj?entry=ttu

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Vse potrebne informacije so vam na voljo po mailu andrea.cucnik@gmail.com ali na telefonu: 070 250 779.

Vzrejna komisija za nemške bokserje

32. REDNA SKUPŠČINA KLNB SLOVENIJE

V A B I L O

na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem

32. REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE
ki bo v soboto, 06. 04. 2024, ob 17. uri
v gostišču Portal, Zaloška cesta 110, 1000 Ljubljana

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika
 4. Potrditev poslovnika o delu skupščine
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročila organov KLNB Slovenije:
  – Upravnega odbora
  – Strokovne komisije za vzrejo
  – Finančnice
  – Nadzornega odbora
  – Disciplinske komisije
  – OS Ljubljana
 7. Razprava o poročilih
 8. Plan dela:
  – KLNB Slovenije
  – OS Ljubljana
 9. Razprava o planu dela
 10. Razno

Lepo pozdravljeni,

Vabljeni:
člani KLNB Slovenije
Maribor, 01.03.2024


Priloge:

Redna skupščina OS Ljubljana 2024

VABILO
Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV  SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v soboto, 16. 3. 2024, s pričetkom ob 17.00 v
Gostilnici in Pizzeriji Kocka, Finžgarjeva ulica 18, 1215 Medvode 

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva
  člana verifikacijske komisije, zapisnikarja 
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2023.
 7. Razprava na poročilo
 8. Plan dela za leto 2024 OS LJUBLJANA
 9. Razno

                                                                                           Predsednik  OS LJUBLJANA
                                                                                              Sandro Klemenc

Priloge:

Datumi klubskih prireditev za leto 2024

27. 1. 2024
PONOVOLETNO SREČANJE KLNB SLOVENIJE
Škocjan na Dolenjskem
16. 3. 2024
REDNA SKUPŠČINA OS Ljubljana
Medvode
6. 4. 2024
32. REDNA SKUPŠČINA KLNBSLOVENIJE
Ljubljana
13. 4. 2024
SPOMLADANSKI VP IN TO
Lokacija bo znana naknadno
20. 4. 2024
CACIB MARIBOR 2024
KD Maribor
15. 6. 2024
30. SPECIALNA RAZSTAVA NB s podelitvijo CAC
KD Maribor
25. 8. 2024
15. KLUBSKA RAZSTAVA NB s podelitvijo CAC
Železniki, OS Ljubljana
12. 10. 2024
JESENSKI VP IN TO
Lokacija bo znana naknadno

TOP 10 KLNB za leto 2023

Rezultati tekmovanja za TOP 10 KLNB za leto 2023

1. mesto:
Izzy Athena’s Dream
lastnica: Suzana Turk

2. mesto:
Aldo Magena Boxer
lastnika: Klemenc Sandro & Horvat Klemenc Nataša

3. mesto:
Almadinaks Zenitka
lastnica: Benčina Katja

4. mesto:
Brin Portus Rosae
lastnik: Miklavc Irena

5. mesto:
Precious Pepita von Aisneren
lastnik: Potočnik Samo

6. mesto:
Julia Athena’s Dream
lastnika: Turk Marko & Suzana

7. mesto:
Chic Chiara Portus Rosae
lastnik: Kočevar Mitja

Jesensko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, 21.10.2023

Vabimo vas na jesensko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, ki
bosta v soboto, 21.10. 2023, ob 10.00 v Ljubljani.

Na telesno oceno in vzrejni pregled se je treba prijaviti. Prosimo, da
izpolnjeno prijavnico:

in vse potrebne priloge pošljete na e-mail: andrea.cucnik@gmail.com
najkasneje do 16. 10. 2023.

Na vzrejnem listu izpolnite podatke o vašem psu/psici in vaše osebne
podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na
vzrejni pregled (pregled kolkov, spondiloze in srca)
– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih (če jih imate).

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s
cenikom KZS.

Kako do vadbišča?
Pot do parkirišča
https://goo.gl/maps/iNc5XxxmBx52
Nato čez cesto naredite nekaj korakov in pridete po poligona
https://goo.gl/maps/5yUxpXWU8mP2
Prosimo da pse sprehajate izključno po poti in psov ne spuščate po okoliških travnikih.

Dodatne informacije so vam na voljo po e-mailu: andrea.cucnik@gmail.com
ali po telefonu 070 250 779.

Odpoved klubske razstave (26. 8. 2023)

Žal vas moramo obvestiti, da je klubska razstava, ki bi naj potekala 26. 8. 2023, v Železnikih, ODPOVEDANA zaradi premajhnega števila prijavljenih psov.
Vsi, ki ste že plačali prijavnino, boste dobili denar nazaj do konca avgusta.

Seveda se vam opravičujemo za morebitne nevšečnosti.  

Žalostna vest – slovo od Cenke Grom

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 91. letu starosti zapustila Cenka Grom.

Gospa Cenka je bila mednarodna sodnica, vzrediteljica, vzrejna referentka in zelo aktivna kinologinja na vseh področjih, kjer je lahko sodelovala in pomagala.

Leta 1991 je bila ena izmed ustanovnih članov Kluba ljubiteljev nemških bokserjev in vsa aktivna leta pomagala pri ustvarjanju in prepoznavnosti kluba. Njena strast sta bila vzreja in nemški bokser.

Na koncu častna članica klnb Slovenije in prejemnica srebrnega znak Kinološke zveze Slovenije in Valvasorjevega spominskega priznanja.

Pogreb pokojne bo v sredo, 9. 8. 2023, ob 11.30 uri na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Počivaj v miru.

Klub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije

29. SPECIALNA RAZSTAVA

29. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2023

29. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2023

29th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2023

SOBOTA/ SAMSTAG/ SATURDAY
10. 6. 2023

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Danilo Giorgio (I)

PRIJAVNICA / ENTRY FORM

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
6. 6. 2023 23:59


CENIK / PRICES

do / until
24.5.2023
do / until
10.6.2023
prvi pes / first dog
40 €
45 €
vsak naslednji pes /
every additional dog
35 €
40 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
30 €
35 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
30 €
35 €
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
20 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).

Beli bokserji se ocenijo in razvrstijo. Ne kandidirajo za naslove.
Weiße Boxer werden bewertetund eingestuft, die konkurrieren aber nicht um den Titeln.
White boxers are evaluated and ranked. They do not compete for titles.

 • Prijavnici obvezno priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
 • Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred.
 • Kataloška številka bo poslana po mailu;
 • Katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
 • Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com.
 • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za 2€;
 • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.).
  OB ODJAVI SE POVRNE ZNESEK PRIVANINI ZMANJŠAN ZA 2 €.;

 • A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed.
 • The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com.
 • catalog number will be sent by e-mail;
 • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
 • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee (-2€), will be refunded;
 • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.); In case of entry cancellation, registration fee (-2€) will be refunded;

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
klnbslovenije@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
klnbslovenije@gmail.com


PROGRAM / PROGRAMME
8.00

8.30 – 9.30
DOVOD PSOV / ENTRANCE OF DOGS
9.45 – 10.00
OTVORITEV / OPENING
10.00–12.00
12.00–13.00
OCENJEVANJE PSOV / JUDGING
KOSILO / LAUNCH BREAK
13.00–14.00
DEFILE PRVAKOV IN PODELITEV NAGRAD / BEST IN SHOW

POMEMBNA OBVESTILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na
razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med
razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je
odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj
ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo
razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si
pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je
bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v
času razstave, po predhodnem plačilu kotizacije v višini 100€. V primeru, da je pritožba
utemeljena, se razstavljavcu kotizacija povrne v celotnem znesku. Pritožbo lahko podajo
samo razstavljavci, ki so navedeni v katalogu.


SKLEPI MEDNARODNE KINOLOŠKE ZVEZE (FCI) iN KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE (KZS)

 1. Prepovedana je uporaba vseh kemičnih sredstev pri urejevanju psov.
 2. Na razstavah je prepovedan »double handling«, postavljanje psa na psa v krogu.
 3. Vsaka agresija se takoj kaznuje z diskvalifikacijo psa.
 4. Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem, skotenih po
  1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila.
  Razstavljalec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in
  sodniku fizično v razstavnem krogu.
 5. Za prijavo na razstavo se upošteva sklep 5.2-69/2022, ki omogoča prijavo psov, ki so
  že Slovenski prvaki v lepoti prijavo tudi v druge razrede. Sklep velja od 1.7.2022 dalje.

VETERINARSKA DOLOČILA

Psi morajo biti veljavno cepljeni proti steklini z inaktivirano ali rekombinantno vakcino.
Veljavnost zaščite proti steklini nastopi najmanj 21 dni po primarnem cepljenju in se
nadaljuje, glede na nacionalno shemo cepljenja, kot je navedel pooblaščeni veterinar v
izhodiščni državi v potnem listu za psa.

FCI OBVESTILO – V DOBROBIT PSOV

Razstavljalci so odgovorni za dobrobit psov in njihovo zdravje na razstavi. Prepovedano je
pse izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit, kot npr.
puščanje psa v avtomobilu v vročem ali premrzlem vremenu oziroma kruto ravnanje psov. Če
razstavljalec krši ta pravila, se ga izključi iz te in vseh prihodnjih razstav

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za
namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

POMEMBNA OPOZORILA

Razstavljavci so odgovorni za dobrobit psov na FCI državnih razstavah. Prepovedano je pse
izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit kot npr. puščanje
psa v avtomobilu v prevročem ali premrzlem vremenu in/oziroma kruto ravnanje s psi.
Kršitev tega pravila pomeni izključitev razstavljavca iz te in prihodnjih razstav. Na razstavi
morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Razstavljavci so odgovorni
za morebitno škodo, ki bi jo povzročili njihovi psi na stvareh ali tretjim osebam. Organizator
ne prevzema nobene odgovornosti. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času
razstave.

PRITOŽBE

Razstavljalci se lahko pritožijo samo v času razstave, v pisni obliki. Dovoljena je pritožba
glede organizacije ter napake v postopku ocenjevanja, odločitev sodnika glede ocene,
kandidatur in uvrstitve je dokončna. Pritožba je sprejemljiva le v pisni obliki, ob vložitvi
pritožbe in ob plačilu kavcije v znesku 100 EUR. Če je pritožba rešena v prid pritožnika, se mu
kavcijo vrne.


IMPORTANT NOTICE

Only the dogs with the FCI recognized pedigree may be shown. The original pedigree is to be
available at the show. Sick dogs cannot take part in the show. Exhibitors are responsible for
any damage caused by their dogs. The organizer refuses all responsibility. All dogs should be
kept on a leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages
caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her
dog(s) by the catalog numbers in the ring in due time. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Slovenian Kennel Club Bylaws on Exhibiting. The
organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled
regardless of whether the registered dog is shown or not. Exhibitors’ complaints will be dealt
with at the show only after paid deposit of 100€. If the complaint is justified, the deposit will
be refunded in full amount. A complaint can only be given by the exhibitor, who is registered
for the show.

DECISION OF THE FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) AND

THE CYNOLOGICAL ASSOCIATION SLOVENIA (CAS)

 1. Use of chemical substances in dog grooming is prohibited.
 2. Double handling and placing dog against dog is prohibited.
 3. Any aggression is immediately penalized by the disqualification of the dog.
 4. Cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 cannot be shown. Exceptions are
  docked dogs for medical reasons with
  veterinarian certificate enclosed with the entry form and presented to the judge at
  the show.
 5. Regarding Article 5.2-69/2022 UO KZS, dogs who obtain Slovenian Beauty
  Championship title can enter in any class. It is not obligatory for them to enter into
  Champion class. Valid from 1.7.2022

VETERINARY CONDITIONS

All dogs must be validly vaccinated against rabies with an inactivated or recombinant
vaccine. The validity of the vaccine and protection against rabies begins at least 21 days after
the primary vaccination and continues, according to the national vaccination schedule, as
indicated by the veterinarian of the country of origin in the dog’s passport.
FCI ANNOUNCEMENT – DOG WELFARE AT THE DOG SHOWS

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the dog show. It is forbidden to
expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as for
example leaving in the cacr in excessivevly hot or cold weather and/or treating in a cruel
manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and further dog
shows.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data
for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo
material.

COMPLAINTS

Exhibitors can complain only at the show. The complaints must be in a written form, and can
be made only about the organisation of the show and about procedure followed to give the
qualifications. The deposit of 100 EUR must be paid as surety. In case of the positive
complaint, the money is returned to the complainer.
IMPORTANT NOTICES

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the FCI national dog show. It is
forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare,
such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it
in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and future
dog shows. All dogs should be kept on leash at all times and muzzled if aggressive. Exhibitors
are responsible for any damage caused by their dogs. The organizer refuses all responsibility.
Exhibitor’s complaints will be dealt with at show only.

Vabilo na spomladansko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled (15. 4. 2023)

Vabimo vas na spomladansko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, ki
bosta v soboto, 15. 4. 2023, ob 10.30 v Ljubljani.

Na telesno oceno in vzrejni pregled se je treba prijaviti. Prosimo, da
izpolnjeno prijavnico:

in vse potrebne priloge pošljete na e-mail: andrea.cucnik@gmail.com
najkasneje do 12. 4. 2023.

Na vzrejnem listu izpolnite podatke o vašem psu/psici in vaše osebne
podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na
vzrejni pregled (pregled kolkov, spondiloze in srca)
– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih (če jih imate).

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s
cenikom KZS.

Uradno vabilo z natančno lokacijo vam pošiljamo v priponki.

Dodatne informacije so vam na voljo po e-mailu: andrea.cucnik@gmail.com
ali po telefonu 070 250 779.


Ostale priponke:

PLAČILO ČLANARINE

ČLANARINO JE POTREBNO PORAVNATI NAJKASNEJE DO ZADNJEGA DNEVA V MESECU FEBRUARJU!

(glej 15. člen Statuta KLNB Slovenije)

S sklepom skupščine članarina za leto 2023 znaša 30,00 € za prvega člana in 15,00 € za drugega ter vsakega  naslednjega družinskega člana. Vpisnina ali ponovna vpisnina za nove ali stare člane znaša 10,00 €.

V primeru, da se članarina ne poravna do konca tekočega leta, je potrebno ponovno plačati vpisnino in na sedež kluba poslati pristopno izjavo!

Po prejemu bančnega potrdila o plačilu vam bomo po pošti poslali znamkico za tekoče leto, ki jo morate nalepiti v člansko izkaznico. Samo z znamkico, ki ima oznako 2023 in je nalepljena v člansko izkaznico KLNB Slovenije, lahko dokazujete članstvo za tekoče leto!

Obiščite našo spletno stran www.klnb-klub.si ali nam pišite na tajnik@klnb-klub.si

Članarino lahko nakažete na transakcijski račun

KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica,

IBAN SI56 0417 3000 0548 244, BIC KBMASI2X.

JESENSKI VZREJNI PREGLED in TELESNO OCENJEVEANJE

Spoštovani člani KLNB Slovenije.

Naj vas še enkrat spomnim na vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, ki
bosta potekala v soboto, 29. 10. 2022, ob 10. uri  na vadišču v
Ljubljani.

Link do vadišča: https://goo.gl/maps/5yUxpXWU8mP2
Link do parkirišča: https://goo.gl/maps/iNc5XxxmBx52


Če pridete prej, prosimo, ne spuščajte vaših psov po okoliškem travniku,
ampak počakajte na parkirišču. Na vadišču bo potekala socializacija,
zato bi motili vaje.

Do 23. 10. 2022 še lahko prijavite vašega psa na TO in VP na
andrea.cucnik@gmail.com
Izpolnite prijavnico
(http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf)
in priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na
vzrejni pregled (pregled kolkov, spondiloze in srca)
– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih.

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s
cenikom KZS.

Dodatne informacije so vam na voljo po mailu: andrea.cucnik@gmail.com
ali po telefonu 070 250 779.

JESENSKI VZREJNI PREGLED

Jesenski vzrejni pregled bo 29.10.2022

Prosimo če izpolnjeno prijavnico http://new.kinoloska.si/wp-
content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf
ter potrebne priloge pošljete na email: andrea.cucnik@gmail.com najkasneje do 23.10.2022.
Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled (pregled
kolkov, spondiloze in srca)
– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih.

Telesno ocenjevanje se bo začelo ob 10. uri in nadaljevalo z vzrejnim pregledom.

Točen kraj vzrejnega pregleda vam sporočimo takoj po končanih prijavah, saj ga bomo
določili glede na to od kod prihaja največ prijavljenih psov.

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS

Za vse potrebne informacije pa sem vam na voljo po mailu andrea.cucnik@gmail.com ali na
telefon 070 250 779.

Vzrejna komisija za nemške bokserje

14. KLUBSKA RAZSTAVA & ZTP

14. KLUBSKA RAZSTAVA – CAC SLO
&
NEMŠKI ZTP

14. Sonderausstellung ─ CAC SLO
&
DEUTSCH ZTP
14th Club dog show – CAC SLO
&
GERMAN ZTP
ZTP
PETEK / FREITAG / FRIDAY
26. 8. 2022
PRIJAVNICA / Entry form
ZTP 2022 – Spletna prijavnica
RAZSTAVA / SHOW
SOBOTA
/ SAMSTAG / SATURDAY
27. 8. 2022
PRIJAVNICA / Entry form
14. KLUBSKA RAZSTAVA – SPLETNA PRIJAVA

Kraj / ORT / PLACE
ŽELEZNIKI
GPS: N46° 13′ 17″ E14° 11′ 44″

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Jens Filter (D)

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
21. 8. 2022 23:59

RAZSTAVA / Show

CENIK / PRICES

do / until
31.7.2022
od / after
1.8.2022
prvi pes / first dog
30 €
40 €
vsak naslednji pes (brez kataloga) /
every additional dog (without catalogue)
25 €
35 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
20 €
30 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
gratis
gratis
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
15 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).
Popust ne velja za plačilo oglasa v katalogu.

Beli bokserji se ocenijo in razvrstijo. Ne kandidirajo za naslove.
Weiße Boxer werden bewertetund eingestuft, die konkurrieren aber nicht um den Titeln.
White boxers are evaluated and ranked. They do not compete for titles.

PRIJAVA BREZ PRILOŽENEGA POTRDILA O PLAČILU NE BO SPREJETA!
ANMELDUNG OHNE BEIGELEGTEN ZAHLUNGSBELEG WIRD NICHT AKZEPTIERT!
THE ENTRY FORM WITHOUT THE ENCLOSED PAYMENT RECEIPT WILL NOT BE ACCEPTED!

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

INFORMACIJE / INFORMATION
OSLjubljanaKLNB@gmail.com
+386(0) 31 36 10 04 (Samo Potočnik)


Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen v katalogu format A5, v črno beli tehniki.
Objava oglasa je brezplačna. Oglas pošljite na e-mail: OSLjubljanaKLNB@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be free of payment. Send it via email address: OSLjubljanaKLNB@gmail.com


PROGRAM / PROGRAMME
8.00 – 10.00 dovod psov / Entrance of dogs
10.15 – 13.00 ocenjevanje psov / Judging
13.30 – 15.00 defile prvakov / Best in Show

POMEMBNA OPOZORILA!
Prepovedano je razstavljanje psov s kupiranimi uhlji in repi, skoteni po
1.1.2015. Izjeme določa slovenska zakonodaja o zaščiti živali.
 Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred. Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com
OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi. Organizator bo priložene dokumente uporabljal izključno za namen prireditve, kot dokazila o opravljenih izpitih in osvojenih šampionatih ter jih javno ne bo objavljal.
VETERINARSKA DOLOČILA! Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

IMPORTANT NOTICE!
Showing of cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 is prohibited. Exceptions are specified by Slovenian animal protection legislation. Only dogs with FCI recognised pedigree may be shown. Exhibitors must have an original pedigree available at the show. Sick dogs cannot take part at the show. All dogs should be kept on leash all the time and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the entry form, exhibitors accept the rules of the Cynological association of Slovenia. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt at the show only. The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com
PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE! The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material. The organizer will use the attached documents exclusively for the purpose of the event, as proof of the exams passed and beauty title won, and will not publish them.
VETERINARY REGULATIONS! Exhibitors must present a valid veterinary certificate for vaccination against rabies.

ZTP / PREIZKUS PRIMERNOSTI ZA VZREJO BK München

Prijavnici je potrebno obvezno predložiti:
Kopijo rodovnika, kopijo izvoda o slikanju kolčne displazije, potrdilo o plačilu.

Na ZTP je potrebno s seboj prinesti:
Vso zgoraj našteto dokumentacijo v originalih in knjižico o cepljenju.


Plačilo v višini 50 € po psu se izvede na račun KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211
Pesnica pri Mariboru odprti pri Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244 s pripisom za ZTP!

28. SPECIALNA RAZSTAVA – CAC SLO

28. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2022

28. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2022

28th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2022

NEDELJA/ SONTAG/ SUNDAY
5. 6. 2022

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Fabrizio Censi (I)

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
31. 5. 2022 23:59

SPLETNA PRIJAVNICA /
ONLINE ENTRY FORM (KLIK)


CENIK / PRICES

do / until
24.5.2022
do / until
31.5.2022
prvi pes / first dog
40 €
45 €
vsak naslednji pes /
every additional dog
35 €
40 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
30 €
35 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
30 €
35 €
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
20 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).
PRIJAVA BREZ PRILOŽENEGA POTRDILA O PLAČILU NE BO SPREJETA!
ANMELDUNG OHNE BEIGELEGTEN ZAHLUNGSBELEG WIRD NICHT AKZEPTIERT!
THE ENTRY FORM WITHOUT THE ENCLOSED PAYMENT RECEIPT WILL NOT BE ACCEPTED!

 • kataloška številka bo poslana po mailu;
 • katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
 • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za stroške bančne provizije;
 • v primeru, da RS zapre mejo/uvede karanteno za določeno državo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za stroške bančne provizije;
 • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.);

 • catalog number will be sent by e-mail;
 • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
 • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee, reduced by the costs of the bank commission, will be refunded;
 • in case that the Republic of Slovenia closes the border / introduces quarantine for a certain country, the amount of the registration fee, reduced by the costs of the bank fee, will be refunded;
 • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.);

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
klnbslovenije@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
klnbslovenije@gmail.com
finance@klnb-klub.si


PROGRAM / PROGRAMME

8.30 – 9.30
DOVOD PSOV / ENTRANCE OF DOGS
9.45 – 10.00
OTVORITEV / OPENING
10.00–12.00
12.00–13.00
OCENJEVANJE PSOV / JUDGING
KOSILO / LAUNCH BREAK
13.00–14.00
DEFILE PRVAKOV IN PODELITEV NAGRAD / BEST IN SHOW

POMEMBNA OPOZORILA!
Prepovedano je razstavljanje psov s kupiranimi uhlji in repi, skoteni po
1.1.2015. Izjeme določa slovenska zakonodaja o zaščiti živali.
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred. Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com
OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi. Organizator bo priložene dokumente uporabljal izključno za namen prireditve, kot dokazila o opravljenih izpitih in osvojenih šampionatih ter jih javno ne bo objavljal.
VETERINARSKA DOLOČILA! Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

IMPORTANT NOTICE!
Showing of cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 is prohibited. Exceptions are specified by Slovenian animal protection legislation. Only dogs with FCI recognised pedigree may be shown. Exhibitors must have an original pedigree available at the show. Sick dogs cannot take part at the show. All dogs should be kept on leash all the time and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the entry form, exhibitors accept the rules of the Cynological association of Slovenia. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt at the show only. The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com
PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE! The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material. The organizer will use the attached documents exclusively for the purpose of the event, as proof of the exams passed and beauty title won, and will not publish them.
VETERINARY REGULATIONS! Exhibitors must present a valid veterinary certificate for vaccination against rabies.

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE in VZREJNI PREGLED za NEMŠKE BOKSERJE

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE
in
VZREJNI PREGLED
za nemške bokserje

ki bo v soboto, 26. marca 2022
(kraj bo znan teden dni pred prireditvio)


PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE IN VZREJNI PREGLED:

 • čitljivo izpolnjen vzrejni list, http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc )
  in priložiti:
 • obojestransko kopijo rodovnika
 • izvida spondiloze, kolkov in srca,
 • potrdila o opravljenem izpitu B-BH,
 • članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.

  V kolikor se prijavljate samo na telesno ocenjevanje prosimo da to označite.

  Pristop na telesno oceno in vzrejni pregled je možen s predhodno prijavo in ob predložitvi
  popolne dokumentacije.


  PO SKLEPU KSV NI VEČ PODALJŠANJ.
  Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021 –
  SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja
  psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

  NA PRIREDITEV S PRINESITE:
 • vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
 • knjižico o cepljenju,
 • člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

URNIK *
10.00 – telesno ocenjevanje
12.00 – vzrejni pregled

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Prijavo pošljite na naslov: andrea.cucnik@gmail.com ali po pošti Andreja Čučnik, Miklavčeva
20, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 23.3.2022.

VZREJNA KOMISIJA ZA NEMŠKE BOKSERJE

Redna letna skupščina OS Maribor KLNB

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije!
Vabimo vas na volilno Skupščino Območne skupine Maribor, KLNB Slovenije, v soboto 12. marca 2022,
spričetkom ob 17.00 uri v prostorih KD Maribor, Danjkova ulica 4, v Mariboru.
Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika OS Maribor KLNB SLO.
 2. Izvolitev: delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)

zapisnikarja
dva overitelja zapisnika

 1. Ugotavljanje sklepčnosti .
 2. Potrditev poslovnika skupščine.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Pregled poročila dela OS Maribor v letu 2021.
 5. Poročilo NO.
 6. Razrešitev starega Upravnega odbora OS Maribor.
 7. Izvolitev novega Upravnega odbora OS Maribor:

predsednika
prvega namestnika predsednika
drugega namestnika predsednika
tajnika
člana odbora

 1. Razrešitev starega Nadzornega odbora OS Maribor.
 2. Izvolitev novega Nadzornega odbora OS Maribor (tri člane).
 3. Predlogi kandidatov za prihajajoče volitve v organe KLNB Slovenije.
 4. Plan dela OS Maribor za leto 2022.
 5. Razno.
  Ker se bližajo volitve v organe KLNB Slovenije, ki bodo 2. aprila 2022 in bo naše odločanje izrednega pomena
  za prihodnost kluba, vas vljudno naprošam, da se udeležite skupščine OS Maribor.
  Lep pozdrav !

KUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
Predsednik OS Maribor
Mitja HERIC

30. redna letna skupščina KLNB Slovenije

VABILO 

Na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem 
30. REDNO VOLILNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE 
ki bo v soboto, 02. 04. 2022, ob 17. uri
v prostorih Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane 

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije 

2. Ugotovitev sklepčnosti s strani volilne komisije 

3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika 

4. Potrditev poslovnika o delu skupščine 

5. Potrditev dnevnega reda 

6. Poročila organov KLNB Slovenije: 
– Upravnega odbora
– Strokovne komisije za vzrejo
– Finančnice
– Nadzornega odbora
– Disciplinske komisije 
– OS Ljubljana in 
– OS Maribor 

7. Razprava o poročilih 

8. Razrešitev dosedanjega predsedstva in vseh komisij 

9. Predstavitev kandidatov za mandatarja 

10. Volitve 

11. Poročilo volilne komisije 

12. Potrditev izvoljenih 

13. Predlog predsedstva s strani novega mandatarja (skupaj 9 članov)

14. Potrditev članov upravnega odbora 

15. Predsednik Strokovne komisije predlaga nove člane (skupaj 7 članov)

16. Potrditev članov Strokovne komisije 

17. Plan dela: 

 • KLNB Slovenije 
 • OS Ljubljana 
 • OS Maribor 

18. Razprava o planu dela 

19. Izbira in potrditev predstavnika za Wubox 

20. Razno 

Lepo pozdravljeni,
Predsednica KLNB Slovenije 
Suzana Turk turk s. 

Vabljeni: člani KLNB Slovenije 

Priloge:
– Vabilo
– Poslovnik 30. redne letne skupščine KLNB Slovenije 2022

Redna skupščina Območne skupine Ljubljana KLNB Slovenije

Železniki, 3. 2. 2022

VABILO


Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 18.3.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani
Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.

Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani
(pogoj PCT), ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 17.3.2022 na mail
osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva člana
  verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2018.
 7. Razprava na poročilo
 8. Volitve: razrešitev starih organov KLNB OS LJ in izvolitev novih organov KLNB OS LJ
  (predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, nadzorni organ).
 9. Plan dela za leto 2022 OS LJUBLJANA
 10. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge:
– Poslovnik OS Ljubljana 2022 (.docx)

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE

Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije, sprejetem na seji Upravnega odbora KLNB Slovenije dne 20. 12. 2021, razpisuje volilna komisija v sestavi predsednice Patricije Mildner Munda in članici Jerneja Amon in Lea Horvat.

VOLITVE V ORGANE KLNB SLOVENIJE

za dobo 4 (štirih) let in sicer:

za mandatarja KLNB Slovenije

in

za člane Nadzornega odbora KLNB Slovenije

ter

za člane Disciplinske komisije KLNB Slovenije.

Razpis se začne z objavo na uradni spletni strani KLNB Slovenije dne 29. 12. 2021 in je odprt do 3. 3. 2022.

Do takrat (velja poštni žig) vabimo kandidate, da pošljete svoje kandidature in soglasja h kandidaturam za organe KLNB Slovenije v zaprti kuverti, na kateri mora biti v levem spodnjem kotu jasno označeno: »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ« priporočeno, na naslov sedeža kluba KLNB Slovenije.

Volitve bodo potekale dne 02.04.2022 ob 17:00 uri v Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane.

Volilna komisija KLNB Slovenije

Predsednica

Patricija Mildner Munda

Opozorilo:

Pogoj za pristop h kandidaturi in volitvam je plačilo članarine za tekoče leto. Za vložitev kandidature in volilno pravico je treba na licu mesta izkazati svoje članstvo v KLNB bodisi s člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto bodisi potrdilom o plačilu članarine za leto 2022!

Priloge:

Razpis za volitve v organe KLNB Slovenije (.pdf)
Kandidacijski obrazec (.pdf)
Soglasje kanidata h kandidaturi(.pdf)
Pravilnik o volitvah v organe KLNB Slovenije (.pdf)

Vabilo na jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje

Pozdravljeni,

vabimo vas na jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, ki bo dne
30. 10. 2021 na vadišču KD Maribor (Dajnkova ulica 4, 2000 Maribor) s
pričetkom ob 10. uri.

Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti: andrea.cucnik@gmail.com ali
po pošti na naslov: Andreja Čučnik, Miklavčeva 20, 1000 Ljubljana,
najkasneje do srede, 27. 10. 2021.

Udeleženci prireditve morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Za vsa dodatna vprašanja pokličite na tel. 070 250 779 (Andreja) ali
pišite na andrea.cucnik@gmail.com.

V prilgoi najdete uradno vabilo s podrobnejšimi informacijami in
vzrejni list.

Priloge:

Vabilo na VP in TO – jesen 2021 (.pdf)

Vzrejni list (.pdf)

28. SPECIALNA RAZSTAVA – CAC SLO

Letošnja 28. Specialna letna razstava nemških bokserjev s podelitvijo CAC, ki bi morala potekati v nedeljo, 3.10.2021, zaradi slabših epidemioloških razmer, ODPADE.

This years 28th Annual special boxer show is cancelled due to bad epidemiological conditions.

Vabilo na predavanje “Brahicefalični sindrom in z njim povezane težave bokserjev”

Spoštovani člani in ljubitelji nemških bokserjev.

Kljub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije v sodelovanju z doc. dr. Vladimiro Erjavec za vas pripravlja zanimivo predavanje.

Po dolgi zimi se zagotovo zelo veselimo lepih sončnih dni, žal pa se bodo takrat pričele številne težave za brahicefalične pasme psov, med katere spada tudi nemški bokser. Selektivno parjenje, da bi tako dosegli značilni brahicefalični videz s skrajšanim obraznim delom glave, pa povzroča številne hude zožitve zgornjega dela dihalnih poti. Psi so zaradi močno spremenjene anatomije in fiziologije lobanje še posebej podvrženi brahicefaličnemu sindromu. Glavni znaki so glasno, oteženo dihanje, smrčanje, pogosto davljenje, nezmožnost fizičnih naporov in nezmožnost ohlajanja v vročih mesecih.


doc. dr. Vladimira Erjavec nam bo v 1,5 h dolgem predavanju razložila in svetovala vse v zvezi z zgoraj opisanimi težavami, kako se jim izogniti ali jih odpraviti.

Kdaj se dobimo?
1.6.2021 ob 19.00 uri


Kje?
Povezavo do predavanja prejmete na dan predavanja, po predhodni prijavi.
Dobili se bomo preko Zoom aplikacije.

Plačilo?
Člani KLNB Slovenije imajo ogled brezplačen (po predhodni prijavi).
Ne člani (obvezno pa lastniki nemškega bokserja) pa po predhodni prijavi in plačilu kotizacije 15€.

Prijavnico pošljite na e-naslov: klnbslovenije@gmail.com

Se vidimo!
KLNB Slovenije

Priloga:

Vabilo na predavanje

NEMŠKI BOKSER, VČASIH NEPOSREČENA KOMBINACIJA,
MOČI, IGRE, VESELJA IN HITROSTI.
KAKO, KDAJ IN ZAKAJ JE PRIŠLO DO POŠKODBE?

Spoštovani člani, ljubitelji nemških bokserjev.

Kljub ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije v sodelovanju z ekipo Dogs4motion, veterinarska rehabilitacija
in športna medicina psov, d.o.o
(https://www.dogs4motion.com/sl/) za vas pripravlja zanimivo predavanje.

Vse pogosteje opažamo, da:

 • se s psmi ne znamo pravilno igrati,
 • jih pred igro, delom, tekom ne segrejemo,
 • svojega psa puščamo v nenadzorovano igro z drugim psom
 • prihaja pri naši pasmi do pogosto natrganih kolenskih vezi, poškodbe komolcev, itd.

Jana Gams, dr.vet.med. CCRP, bo samo za nas pripravila predavanje, ki bo trajalo cca 1,5 ure:

 • splošno o gibalnem sistemu psa,
 • prikriti znaki bolečin,
 • pogostih težavah nemških bokserjev (s katerimi se srečuje pri svojem delu),
 • kako se s težavami spopadamo,
 • preventiva oziroma kako lahko lastniki poskrbimo za dobro počutje naših psov, ….

Kdaj se dobimo?
11.5.2021 ob 20.00 uri


Kje?
Povezavo do predavanja prejmete na dan predavanja, po predhodni prijavi.
Dobili se bomo preko Zoom aplikacije.

Plačilo?
Člani KLNB Slovenije imajo ogled brezplačen (po predhodni prijavi).
Ne člani (obvezno pa lastniki nemškega bokserja) pa po predhodni prijavi in plačilu kotizacije 15€.

Prijavnico pošljite na e-naslov sabina.spevan@triera.net.

Se vidimo!
KLNB Slovenije, OS Maribor

Priloga:

29. redna skupščina KLNB Slovenije

Pozdravljeni,

vabimo vas, da se nam dne 17. 4. 2021 ob 18. uri pridružite na 29. redni skupščini KLNB Slovenije, ki bo potekala v obliki videokonferenčnega klica ob uporabi aplikacije Zoom. Nekaj dni pred skupščino vam bomo
poslali povezavo, s katero se boste lahko vključili v videokonferenčni klic. Prijavite se 15 minut pred začetkom skupščine, da vam lahko v primeru tehničnih težav ustrezno pomagamo. Aplikacija deluje na vseh mobilnih napravah in stacionarnih računalnikih.


V A B I L O

na podlagi določb prvega odstavka 114.člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Ur.list RS št.175/2020, 203/20-ZIUPOPDVE in 15/21-ZDUOP) in 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem

29. REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE

ki bo zaradi epidemije covid-19 potekala prek spleta, preko aplikacije Zoom, in sicer
v soboto, 17. 04. 2021, s pričetkom ob 18. uri.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije
 2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika in
  potrditev online izvedbe skupščine
 3. Izvolitev 3 članov verifikacijske komisije
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Potrditev poslovnika o delu skupščine
 6. Potrditev dnevnega reda
 7. Poročila organov KLNB Slovenije za obdobje 2019/2020:
  • Upravnega odbora
  • Strokovne komisije za vzrejo
  • Finančnice
  • Nadzornega odbora
  • Disciplinske komisije
  • OS Ljubljana in
  • OS Maribor
 8. Razprava o poročilih
 9. Obravnava in sprejem predloga članarine in pristopnine za leti 2021/2022
 10. Plan dela:
  • KLNB Slovenije
  • OS Ljubljana
  • OS Maribor
 11. Razprava o planu dela
 12. Atibox – Wubox
 13. Razno
  Lepo pozdravljeni,

Predsednica KLNB Slovenije
Suzana Turk, l. r.

Vabljeni:
člani KLNB Slovenije
Maribor, 26.03.2021

Priloga:

Redna skupščina OS Ljubljana KLNB Slovenije – 26. 3. 2021

Železniki, 13. 3. 2021

VABILO
Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV
SLOVENIJE OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 26.3.2021 s pričetkom ob
17.00 uri v Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.
Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani,
ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 24.3.2021 na mail osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva ( predsednika in dva člana ), dva overitelja, dva
  člana verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2020.
 7. Razprava na poročilo
 8. Plan dela za leto 2021 OS LJUBLJANA
 9. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge:

Redna skupščina OS Maribor KLNB Slovenije – 28. 3. 2021

Pozdravljeni,

vabimo vas na redno skupščino OS Maribor KLNB Slovenije, ki bo potekala
v nedeljo 28. 3. 2021 ob 18. uri v obliki videokonference (ZOOM).
Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite na elektronsk naslov tajnik@klnb-klub.si .

Vsi, ki boste potrdili svojo udeležbo, vam bomo
pravočasno poslali povezavo za pridružitev klicu.

Uradno vabilo in poslovnik v prilogah: