Vzrejna komisija za pasmo NB

VZREJNA KOMSIJA ZA PASMO NB, KI JO JE IZVOLIL DELNI ZBOR SODNIKOV ZA PASMO NB IN JO S SKLEPOM DELNEGA ZBORA SODNIKOV ZA PASMO NB POTRDI KZS.

PREDSEDNICA
Andreja Čučnik
Miklavčeva 20
1000 Ljubljana
GSM: 0038670 250 779
andrea.cucnik@gmail.com
PODPREDSEDNIK
Viktor Smerdel
Ul. Roberta Kukovca 40
2000 Maribor
vikiprivat@gmail.com
ČLANICA
Mojca Stubelj Ars
Cankarjeva 26
5000 Nova Gorica
ČLANICA
Špela Židan
Na Logu 18
4220 Škofja Loka
spela.zidan@gmail.com
ČLAN
Boris Bajič
Puntarjeva 10
6000 Koper
boris_baic@t-2.net