Vzrejna komisija za pasmo NB

VZREJNA KOMSIJA ZA PASMO NB, KI JO JE IZVOLIL DELNI ZBOR SODNIKOV ZA PASMO NB IN JO S SKLEPOM DELNEGA ZBORA SODNIKOV ZA PASMO NB POTRDI KZS.

PREDSEDNICA
Andreja Čučnik
Miklavčeva 20
1000 Ljubljana
andrea.cucnik@gmail.com
GSM: 070 250 779
PODPREDSEDNIK
Viktor Smerdel
Ul. Roberta Kukovca 40
2000 Maribor
vikiprivat@gmail.com
ČLANICA
Mojca Stubelj Ars
Cankarjeva 26
5000 Nova Gorica
amoteamoboxers@yahoo.com
TAJNICA
Mojca Lazovič
Črnogorska ulica 41,
2000 Maribor
 finance@klnb-klub.si