29. redna skupščina KLNB Slovenije

Pozdravljeni,

vabimo vas, da se nam dne 17. 4. 2021 ob 18. uri pridružite na 29. redni skupščini KLNB Slovenije, ki bo potekala v obliki videokonferenčnega klica ob uporabi aplikacije Zoom. Nekaj dni pred skupščino vam bomo
poslali povezavo, s katero se boste lahko vključili v videokonferenčni klic. Prijavite se 15 minut pred začetkom skupščine, da vam lahko v primeru tehničnih težav ustrezno pomagamo. Aplikacija deluje na vseh mobilnih napravah in stacionarnih računalnikih.


V A B I L O

na podlagi določb prvega odstavka 114.člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Ur.list RS št.175/2020, 203/20-ZIUPOPDVE in 15/21-ZDUOP) in 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem

29. REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE

ki bo zaradi epidemije covid-19 potekala prek spleta, preko aplikacije Zoom, in sicer
v soboto, 17. 04. 2021, s pričetkom ob 18. uri.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije
 2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika in
  potrditev online izvedbe skupščine
 3. Izvolitev 3 članov verifikacijske komisije
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Potrditev poslovnika o delu skupščine
 6. Potrditev dnevnega reda
 7. Poročila organov KLNB Slovenije za obdobje 2019/2020:
  • Upravnega odbora
  • Strokovne komisije za vzrejo
  • Finančnice
  • Nadzornega odbora
  • Disciplinske komisije
  • OS Ljubljana in
  • OS Maribor
 8. Razprava o poročilih
 9. Obravnava in sprejem predloga članarine in pristopnine za leti 2021/2022
 10. Plan dela:
  • KLNB Slovenije
  • OS Ljubljana
  • OS Maribor
 11. Razprava o planu dela
 12. Atibox – Wubox
 13. Razno
  Lepo pozdravljeni,

Predsednica KLNB Slovenije
Suzana Turk, l. r.

Vabljeni:
člani KLNB Slovenije
Maribor, 26.03.2021

Priloga: