30. SPECIALNA RAZSTAVA – SPLETNA PRIJAVA

* Psi/psice bele barve se ocenjujejo izven konkurence / White dogs are judged out of competition.

PRIJAVNICA / MELDESCHEIN / ENTRY FORM

* s FCI potrdilom / with FCI working certificate / nur mit FCI-Bestätigung
** s potrdilom o prvaštvu / with champion certificate / nur mit Siegerzeugnisses

V primeru da ni priloženih potrebnih dokazil, bo organizator psa prerazporedil.
Falls die erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt werden, kann der Veranstalter den Hund in die richtige Klasse einreihen.
If the required certificate is not submitted, the organiser may put the dog into another class.

Podatki o lastniku / Owner's data
Dokumenti / Documents

Brez priloženih dokumentov prijava ne bo sprejeta!
Without document the entry form won\’t be accepted!

Vnesi naključno dvomestno številko za nadaljevanje. Na primer: 26
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 26