Redna letna skupščina OS Maribor KLNB

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije!
Vabimo vas na volilno Skupščino Območne skupine Maribor, KLNB Slovenije, v soboto 12. marca 2022,
spričetkom ob 17.00 uri v prostorih KD Maribor, Danjkova ulica 4, v Mariboru.
Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika OS Maribor KLNB SLO.
 2. Izvolitev: delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)

zapisnikarja
dva overitelja zapisnika

 1. Ugotavljanje sklepčnosti .
 2. Potrditev poslovnika skupščine.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Pregled poročila dela OS Maribor v letu 2021.
 5. Poročilo NO.
 6. Razrešitev starega Upravnega odbora OS Maribor.
 7. Izvolitev novega Upravnega odbora OS Maribor:

predsednika
prvega namestnika predsednika
drugega namestnika predsednika
tajnika
člana odbora

 1. Razrešitev starega Nadzornega odbora OS Maribor.
 2. Izvolitev novega Nadzornega odbora OS Maribor (tri člane).
 3. Predlogi kandidatov za prihajajoče volitve v organe KLNB Slovenije.
 4. Plan dela OS Maribor za leto 2022.
 5. Razno.
  Ker se bližajo volitve v organe KLNB Slovenije, ki bodo 2. aprila 2022 in bo naše odločanje izrednega pomena
  za prihodnost kluba, vas vljudno naprošam, da se udeležite skupščine OS Maribor.
  Lep pozdrav !

KUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
Predsednik OS Maribor
Mitja HERIC