ZTP 2022 – Spletna prijavnica

Podatki o lastniku / Owner's data
Dokumenti / Documents

Brez priloženih dokumentov prijava ne bo sprejeta!
Without document the entry form won\’t be accepted!

Vnesi naključno dvomestno številko za nadaljevanje. Na primer: 26
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 26