SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE in VZREJNI PREGLED za NEMŠKE BOKSERJE

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE
in
VZREJNI PREGLED
za nemške bokserje

ki bo v soboto, 26. marca 2022
(kraj bo znan teden dni pred prireditvio)


PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE IN VZREJNI PREGLED:

 • čitljivo izpolnjen vzrejni list, http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc )
  in priložiti:
 • obojestransko kopijo rodovnika
 • izvida spondiloze, kolkov in srca,
 • potrdila o opravljenem izpitu B-BH,
 • članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.

  V kolikor se prijavljate samo na telesno ocenjevanje prosimo da to označite.

  Pristop na telesno oceno in vzrejni pregled je možen s predhodno prijavo in ob predložitvi
  popolne dokumentacije.


  PO SKLEPU KSV NI VEČ PODALJŠANJ.
  Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021 –
  SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja
  psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

  NA PRIREDITEV S PRINESITE:
 • vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
 • knjižico o cepljenju,
 • člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

URNIK *
10.00 – telesno ocenjevanje
12.00 – vzrejni pregled

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Prijavo pošljite na naslov: andrea.cucnik@gmail.com ali po pošti Andreja Čučnik, Miklavčeva
20, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 23.3.2022.

VZREJNA KOMISIJA ZA NEMŠKE BOKSERJE

Redna letna skupščina OS Maribor KLNB

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije!
Vabimo vas na volilno Skupščino Območne skupine Maribor, KLNB Slovenije, v soboto 12. marca 2022,
spričetkom ob 17.00 uri v prostorih KD Maribor, Danjkova ulica 4, v Mariboru.
Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika OS Maribor KLNB SLO.
 2. Izvolitev: delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)

zapisnikarja
dva overitelja zapisnika

 1. Ugotavljanje sklepčnosti .
 2. Potrditev poslovnika skupščine.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Pregled poročila dela OS Maribor v letu 2021.
 5. Poročilo NO.
 6. Razrešitev starega Upravnega odbora OS Maribor.
 7. Izvolitev novega Upravnega odbora OS Maribor:

predsednika
prvega namestnika predsednika
drugega namestnika predsednika
tajnika
člana odbora

 1. Razrešitev starega Nadzornega odbora OS Maribor.
 2. Izvolitev novega Nadzornega odbora OS Maribor (tri člane).
 3. Predlogi kandidatov za prihajajoče volitve v organe KLNB Slovenije.
 4. Plan dela OS Maribor za leto 2022.
 5. Razno.
  Ker se bližajo volitve v organe KLNB Slovenije, ki bodo 2. aprila 2022 in bo naše odločanje izrednega pomena
  za prihodnost kluba, vas vljudno naprošam, da se udeležite skupščine OS Maribor.
  Lep pozdrav !

KUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
Predsednik OS Maribor
Mitja HERIC

30. redna letna skupščina KLNB Slovenije

VABILO 

Na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem 
30. REDNO VOLILNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE 
ki bo v soboto, 02. 04. 2022, ob 17. uri
v prostorih Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane 

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije 

2. Ugotovitev sklepčnosti s strani volilne komisije 

3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika 

4. Potrditev poslovnika o delu skupščine 

5. Potrditev dnevnega reda 

6. Poročila organov KLNB Slovenije: 
– Upravnega odbora
– Strokovne komisije za vzrejo
– Finančnice
– Nadzornega odbora
– Disciplinske komisije 
– OS Ljubljana in 
– OS Maribor 

7. Razprava o poročilih 

8. Razrešitev dosedanjega predsedstva in vseh komisij 

9. Predstavitev kandidatov za mandatarja 

10. Volitve 

11. Poročilo volilne komisije 

12. Potrditev izvoljenih 

13. Predlog predsedstva s strani novega mandatarja (skupaj 9 članov)

14. Potrditev članov upravnega odbora 

15. Predsednik Strokovne komisije predlaga nove člane (skupaj 7 članov)

16. Potrditev članov Strokovne komisije 

17. Plan dela: 

 • KLNB Slovenije 
 • OS Ljubljana 
 • OS Maribor 

18. Razprava o planu dela 

19. Izbira in potrditev predstavnika za Wubox 

20. Razno 

Lepo pozdravljeni,
Predsednica KLNB Slovenije 
Suzana Turk turk s. 

Vabljeni: člani KLNB Slovenije 

Priloge:
– Vabilo
– Poslovnik 30. redne letne skupščine KLNB Slovenije 2022

Redna skupščina Območne skupine Ljubljana KLNB Slovenije

Železniki, 3. 2. 2022

VABILO


Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 18.3.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani
Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.

Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani
(pogoj PCT), ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 17.3.2022 na mail
osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva člana
  verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2018.
 7. Razprava na poročilo
 8. Volitve: razrešitev starih organov KLNB OS LJ in izvolitev novih organov KLNB OS LJ
  (predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, nadzorni organ).
 9. Plan dela za leto 2022 OS LJUBLJANA
 10. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge:
– Poslovnik OS Ljubljana 2022 (.docx)

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE

Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije, sprejetem na seji Upravnega odbora KLNB Slovenije dne 20. 12. 2021, razpisuje volilna komisija v sestavi predsednice Patricije Mildner Munda in članici Jerneja Amon in Lea Horvat.

VOLITVE V ORGANE KLNB SLOVENIJE

za dobo 4 (štirih) let in sicer:

za mandatarja KLNB Slovenije

in

za člane Nadzornega odbora KLNB Slovenije

ter

za člane Disciplinske komisije KLNB Slovenije.

Razpis se začne z objavo na uradni spletni strani KLNB Slovenije dne 29. 12. 2021 in je odprt do 3. 3. 2022.

Do takrat (velja poštni žig) vabimo kandidate, da pošljete svoje kandidature in soglasja h kandidaturam za organe KLNB Slovenije v zaprti kuverti, na kateri mora biti v levem spodnjem kotu jasno označeno: »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ« priporočeno, na naslov sedeža kluba KLNB Slovenije.

Volitve bodo potekale dne 02.04.2022 ob 17:00 uri v Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane.

Volilna komisija KLNB Slovenije

Predsednica

Patricija Mildner Munda

Opozorilo:

Pogoj za pristop h kandidaturi in volitvam je plačilo članarine za tekoče leto. Za vložitev kandidature in volilno pravico je treba na licu mesta izkazati svoje članstvo v KLNB bodisi s člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto bodisi potrdilom o plačilu članarine za leto 2022!

Priloge:

Razpis za volitve v organe KLNB Slovenije (.pdf)
Kandidacijski obrazec (.pdf)
Soglasje kanidata h kandidaturi(.pdf)
Pravilnik o volitvah v organe KLNB Slovenije (.pdf)