SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE in VZREJNI PREGLED za NEMŠKE BOKSERJE

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE
in
VZREJNI PREGLED
za nemške bokserje

ki bo v soboto, 26. marca 2022
(kraj bo znan teden dni pred prireditvio)


PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE IN VZREJNI PREGLED:

 • čitljivo izpolnjen vzrejni list, http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc )
  in priložiti:
 • obojestransko kopijo rodovnika
 • izvida spondiloze, kolkov in srca,
 • potrdila o opravljenem izpitu B-BH,
 • članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.

  V kolikor se prijavljate samo na telesno ocenjevanje prosimo da to označite.

  Pristop na telesno oceno in vzrejni pregled je možen s predhodno prijavo in ob predložitvi
  popolne dokumentacije.


  PO SKLEPU KSV NI VEČ PODALJŠANJ.
  Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021 –
  SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja
  psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

  NA PRIREDITEV S PRINESITE:
 • vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
 • knjižico o cepljenju,
 • člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

URNIK *
10.00 – telesno ocenjevanje
12.00 – vzrejni pregled

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Prijavo pošljite na naslov: andrea.cucnik@gmail.com ali po pošti Andreja Čučnik, Miklavčeva
20, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 23.3.2022.

VZREJNA KOMISIJA ZA NEMŠKE BOKSERJE

Redna letna skupščina OS Maribor KLNB

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije!
Vabimo vas na volilno Skupščino Območne skupine Maribor, KLNB Slovenije, v soboto 12. marca 2022,
spričetkom ob 17.00 uri v prostorih KD Maribor, Danjkova ulica 4, v Mariboru.
Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika OS Maribor KLNB SLO.
 2. Izvolitev: delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)

zapisnikarja
dva overitelja zapisnika

 1. Ugotavljanje sklepčnosti .
 2. Potrditev poslovnika skupščine.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Pregled poročila dela OS Maribor v letu 2021.
 5. Poročilo NO.
 6. Razrešitev starega Upravnega odbora OS Maribor.
 7. Izvolitev novega Upravnega odbora OS Maribor:

predsednika
prvega namestnika predsednika
drugega namestnika predsednika
tajnika
člana odbora

 1. Razrešitev starega Nadzornega odbora OS Maribor.
 2. Izvolitev novega Nadzornega odbora OS Maribor (tri člane).
 3. Predlogi kandidatov za prihajajoče volitve v organe KLNB Slovenije.
 4. Plan dela OS Maribor za leto 2022.
 5. Razno.
  Ker se bližajo volitve v organe KLNB Slovenije, ki bodo 2. aprila 2022 in bo naše odločanje izrednega pomena
  za prihodnost kluba, vas vljudno naprošam, da se udeležite skupščine OS Maribor.
  Lep pozdrav !

KUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
Predsednik OS Maribor
Mitja HERIC