Obrazci

TELESNA OCENA

VZREJNI LIST
http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf
Na vzrejnem listu prosim izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na vzrejni pregled,
– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih.

VZREJNI LIST (RAZLAGA)

PRIJAVA PARITVE
https://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2020/12/prijava_paritve2020.pdf
Vzreditelj jo je na KZS dolžan poslati do 20 dneva po paritvi po pošti ali e-mailu na rodovniki@kinoloska.si.

PRIJAVA O LEGLU
http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/Obrazec-leglo_2018-01.pdf

 1. Vzreditelj najkasneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje na KZS lastnoročno
  podpisan obrazec (tam, kjer je navedeno, da se podpiše vzreditelj):
  “Obvestilo o leglu” s “Seznamom mladičev” (v katerem izpolni polje IME MLADIČA in SPOL ter BARVO,
  če je razvidna) skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob
  prijavi paritve. V kolikor imate več kot 5 mladičev je potrebno izpolniti več listov “Seznam mladičev”.
  Na obrazcu mora obvezno navesti izbranega vzrejnega referenta. Obrazec lahko pošlje po pošti ali e-mailu
  na rodovniki@kinoloska.si
 2. Izbrani vzrejni referent bo s strani KZS prejel obrazec z vpisanimi rodovnimi številkami mladičev in ogled
  legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev,
  vsekakor pa pred čipiranjem mladičev.

SEZNAM VZREJNIH REFERENTOV
https://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2022/01/VTR-spletna-baza-jan2022.pdf