RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE

Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije, sprejetem na seji Upravnega odbora KLNB Slovenije dne 20. 12. 2021, razpisuje volilna komisija v sestavi predsednice Patricije Mildner Munda in članici Jerneja Amon in Lea Horvat.

VOLITVE V ORGANE KLNB SLOVENIJE

za dobo 4 (štirih) let in sicer:

za mandatarja KLNB Slovenije

in

za člane Nadzornega odbora KLNB Slovenije

ter

za člane Disciplinske komisije KLNB Slovenije.

Razpis se začne z objavo na uradni spletni strani KLNB Slovenije dne 29. 12. 2021 in je odprt do 3. 3. 2022.

Do takrat (velja poštni žig) vabimo kandidate, da pošljete svoje kandidature in soglasja h kandidaturam za organe KLNB Slovenije v zaprti kuverti, na kateri mora biti v levem spodnjem kotu jasno označeno: »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ« priporočeno, na naslov sedeža kluba KLNB Slovenije.

Volitve bodo potekale dne 02.04.2022 ob 17:00 uri v Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane.

Volilna komisija KLNB Slovenije

Predsednica

Patricija Mildner Munda

Opozorilo:

Pogoj za pristop h kandidaturi in volitvam je plačilo članarine za tekoče leto. Za vložitev kandidature in volilno pravico je treba na licu mesta izkazati svoje članstvo v KLNB bodisi s člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto bodisi potrdilom o plačilu članarine za leto 2022!

Priloge:

Razpis za volitve v organe KLNB Slovenije (.pdf)
Kandidacijski obrazec (.pdf)
Soglasje kanidata h kandidaturi(.pdf)
Pravilnik o volitvah v organe KLNB Slovenije (.pdf)