Spomladansko TO in VP za NB, 14. 4. 2024

Vabimo vas na spomladansko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, ki bo v nedeljo, 14. 4. 2024, ob 10.30 v Ljubljani.  

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico (vzrejni list)

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf

in vse potrebne priloge pošljete na email: andrea.cucnik@gmail.com  najkasneje do 10. 4. 2024.

Na vzrejnem listu, prosim, izpolnite podatke o vašem psu/psici in vaše osebne podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– fotokopijo članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije (pregled kolkov, spondiloze in srca),

– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih (če jih imate).

Telesno ocenjevanje se bo začelo ob 10.30 in nadaljevalo z vzrejnim pregledom.

Kako do vadbišča?

Telesno ocenjevanje in vzrejni pregled bo v Ljubljani, poligon K NOGI DOGI, Ulica Jožeta Jame.

https://www.google.com/maps/place/Knogidogi/@46.0913713,14.4806601,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x477acd0b81e41b33:0xd7293370af93717d!8m2!3d46.0913713!4d14.4806601!16s%2Fg%2F11fnh6lpfj?entry=ttu

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Vse potrebne informacije so vam na voljo po mailu andrea.cucnik@gmail.com ali na telefonu: 070 250 779.

Vzrejna komisija za nemške bokserje