Redna skupščina OS Ljubljana 2024

VABILO
Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV  SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v soboto, 16. 3. 2024, s pričetkom ob 17.00 v
Gostilnici in Pizzeriji Kocka, Finžgarjeva ulica 18, 1215 Medvode 

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva
  člana verifikacijske komisije, zapisnikarja 
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2023.
 7. Razprava na poročilo
 8. Plan dela za leto 2024 OS LJUBLJANA
 9. Razno

                                                                                           Predsednik  OS LJUBLJANA
                                                                                              Sandro Klemenc

Priloge: