14. KLUBSKA RAZSTAVA & ZTP

14. KLUBSKA RAZSTAVA – CAC SLO
&
NEMŠKI ZTP

14. Sonderausstellung ─ CAC SLO
&
DEUTSCH ZTP
14th Club dog show – CAC SLO
&
GERMAN ZTP
ZTP
PETEK / FREITAG / FRIDAY
26. 8. 2022
PRIJAVNICA / Entry form
ZTP 2022 – Spletna prijavnica
RAZSTAVA / SHOW
SOBOTA
/ SAMSTAG / SATURDAY
27. 8. 2022
PRIJAVNICA / Entry form
14. KLUBSKA RAZSTAVA – SPLETNA PRIJAVA

Kraj / ORT / PLACE
ŽELEZNIKI
GPS: N46° 13′ 17″ E14° 11′ 44″

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Jens Filter (D)

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
21. 8. 2022 23:59

RAZSTAVA / Show

CENIK / PRICES

do / until
31.7.2022
od / after
1.8.2022
prvi pes / first dog
30 €
40 €
vsak naslednji pes (brez kataloga) /
every additional dog (without catalogue)
25 €
35 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
20 €
30 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
gratis
gratis
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
15 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).
Popust ne velja za plačilo oglasa v katalogu.

Beli bokserji se ocenijo in razvrstijo. Ne kandidirajo za naslove.
Weiße Boxer werden bewertetund eingestuft, die konkurrieren aber nicht um den Titeln.
White boxers are evaluated and ranked. They do not compete for titles.

PRIJAVA BREZ PRILOŽENEGA POTRDILA O PLAČILU NE BO SPREJETA!
ANMELDUNG OHNE BEIGELEGTEN ZAHLUNGSBELEG WIRD NICHT AKZEPTIERT!
THE ENTRY FORM WITHOUT THE ENCLOSED PAYMENT RECEIPT WILL NOT BE ACCEPTED!

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

INFORMACIJE / INFORMATION
OSLjubljanaKLNB@gmail.com
+386(0) 31 36 10 04 (Samo Potočnik)


Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen v katalogu format A5, v črno beli tehniki.
Objava oglasa je brezplačna. Oglas pošljite na e-mail: OSLjubljanaKLNB@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be free of payment. Send it via email address: OSLjubljanaKLNB@gmail.com


PROGRAM / PROGRAMME
8.00 – 10.00 dovod psov / Entrance of dogs
10.15 – 13.00 ocenjevanje psov / Judging
13.30 – 15.00 defile prvakov / Best in Show

POMEMBNA OPOZORILA!
Prepovedano je razstavljanje psov s kupiranimi uhlji in repi, skoteni po
1.1.2015. Izjeme določa slovenska zakonodaja o zaščiti živali.
 Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred. Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com
OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi. Organizator bo priložene dokumente uporabljal izključno za namen prireditve, kot dokazila o opravljenih izpitih in osvojenih šampionatih ter jih javno ne bo objavljal.
VETERINARSKA DOLOČILA! Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

IMPORTANT NOTICE!
Showing of cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 is prohibited. Exceptions are specified by Slovenian animal protection legislation. Only dogs with FCI recognised pedigree may be shown. Exhibitors must have an original pedigree available at the show. Sick dogs cannot take part at the show. All dogs should be kept on leash all the time and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the entry form, exhibitors accept the rules of the Cynological association of Slovenia. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt at the show only. The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com
PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE! The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material. The organizer will use the attached documents exclusively for the purpose of the event, as proof of the exams passed and beauty title won, and will not publish them.
VETERINARY REGULATIONS! Exhibitors must present a valid veterinary certificate for vaccination against rabies.

ZTP / PREIZKUS PRIMERNOSTI ZA VZREJO BK München

Prijavnici je potrebno obvezno predložiti:
Kopijo rodovnika, kopijo izvoda o slikanju kolčne displazije, potrdilo o plačilu.

Na ZTP je potrebno s seboj prinesti:
Vso zgoraj našteto dokumentacijo v originalih in knjižico o cepljenju.


Plačilo v višini 50 € po psu se izvede na račun KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211
Pesnica pri Mariboru odprti pri Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244 s pripisom za ZTP!