Splošne informacije

KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru
[icon name=”icon-phone”] ++ 386 (0)2 653 24 61                           [icon name=”icon-mobile-phone”] ++386 (0) 41 35 44 02
[icon name=”icon-envelope”] boksi@klnb-klub.si                           [icon name=”icon-link”] www.klnb-klub.si
[icon name=”icon-facebook-sign”] KLNB Slovenije