Osnovni podatki o klubu

Uradni naziv kluba je » Kinološko društvo z imenom KLUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE«, v nadaljevanju KLNB Slovenije. Ustanovljen je bil 01.06.1991 v Mariboru. Ustanovni člani kluba so bili:

– Dušan Grom, roj. 26.06.1929, Tavčarjeva 28, 2000 Maribor,
– Beno Plohl, roj. 11.12.1957, Čelnikova 12, 2000 Maribor,
– Vlastimir Smeh, roj. 15.12.1940, Ul. Kraljeva 2 , 2000 Maribor,
– Jožica Spevan, roj. 04.02.1945, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru,
– Jelka Štern, roj. 25.08.1952, Kraiherjeva 26, 3000 Celje,
– Tone Černe, roj. 02.10.1944, Beblerjev trg 9, 1000 Ljubljana,
– Andreja Čučnik, roj. 17.10.1963, Novakova 5, 1000 Ljubljana,
– Andreja Shulz, roj. 05.05.1945, Trebinjska 16, 1000 Ljubljana,
– Jože Šmid, roj. 10.04.1946, Zg. Izlake 1, Izlake,
– Oliver Telban, roj. 31.10.1950, Jamova 48, 1000 Ljubljana.

Namen ustanovitve pasemskega kluba je kvalitetna vzreja in pomoč pri obveščanju in seznanjanju lastnikov psov o standardu in pravilih vzreje, ki jih priporoča matična država te pasme – Nemčija.

Leta 1992 je KLNB Slovenije priznala in nas vključila med svoje člane Kinološka zveza Slovenije, od takrat naprej deluje vzrejna komisija pri KLNB Slovenije povsem samostojno.
V 15 letih smo priredili:

– 30 vzrejnih pregledov in telesnih ocen ter vzrejna dovoljenja dodelili 205 psom in psicam.
– Podpisali 191 prijav paritev.
– Vsaj eno družabno srečanje na leto.
– 13 samostojnih specialnih razstav.
– Svetovno razstavo Atibox, ki je bila leta 2003 v Mariboru ( 494 udeleženih psov).

V klubu je registriranih 11 psarn, na leto se skoti 40 – 60 mladičev, število članov se giblje konstantno okoli 90.

V Atibox, ki je svetovno združenje klubov za pasmo nemških bokserjev, smo bili sprejeti na skupščini 30.05.1998 v Sant Vulbasu v Franciji. Na Atibox skupščini, ki je potekala 26.05.2001 v St. Gallenu v Švici smo kandidirali za izvedbo Atibox razstave in dobili termin za leto 2003.