30. redna letna skupščina KLNB Slovenije

VABILO 

Na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem 
30. REDNO VOLILNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE 
ki bo v soboto, 02. 04. 2022, ob 17. uri
v prostorih Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane 

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije 

2. Ugotovitev sklepčnosti s strani volilne komisije 

3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika 

4. Potrditev poslovnika o delu skupščine 

5. Potrditev dnevnega reda 

6. Poročila organov KLNB Slovenije: 
– Upravnega odbora
– Strokovne komisije za vzrejo
– Finančnice
– Nadzornega odbora
– Disciplinske komisije 
– OS Ljubljana in 
– OS Maribor 

7. Razprava o poročilih 

8. Razrešitev dosedanjega predsedstva in vseh komisij 

9. Predstavitev kandidatov za mandatarja 

10. Volitve 

11. Poročilo volilne komisije 

12. Potrditev izvoljenih 

13. Predlog predsedstva s strani novega mandatarja (skupaj 9 članov)

14. Potrditev članov upravnega odbora 

15. Predsednik Strokovne komisije predlaga nove člane (skupaj 7 članov)

16. Potrditev članov Strokovne komisije 

17. Plan dela: 

 • KLNB Slovenije 
 • OS Ljubljana 
 • OS Maribor 

18. Razprava o planu dela 

19. Izbira in potrditev predstavnika za Wubox 

20. Razno 

Lepo pozdravljeni,
Predsednica KLNB Slovenije 
Suzana Turk turk s. 

Vabljeni: člani KLNB Slovenije 

Priloge:
– Vabilo
– Poslovnik 30. redne letne skupščine KLNB Slovenije 2022

Redna skupščina Območne skupine Ljubljana KLNB Slovenije

Železniki, 3. 2. 2022

VABILO


Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 18.3.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani
Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.

Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani
(pogoj PCT), ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 17.3.2022 na mail
osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva člana
  verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2018.
 7. Razprava na poročilo
 8. Volitve: razrešitev starih organov KLNB OS LJ in izvolitev novih organov KLNB OS LJ
  (predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, nadzorni organ).
 9. Plan dela za leto 2022 OS LJUBLJANA
 10. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge:
– Poslovnik OS Ljubljana 2022 (.docx)

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE

Na podlagi Pravilnika o volitvah v organe Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije, sprejetem na seji Upravnega odbora KLNB Slovenije dne 20. 12. 2021, razpisuje volilna komisija v sestavi predsednice Patricije Mildner Munda in članici Jerneja Amon in Lea Horvat.

VOLITVE V ORGANE KLNB SLOVENIJE

za dobo 4 (štirih) let in sicer:

za mandatarja KLNB Slovenije

in

za člane Nadzornega odbora KLNB Slovenije

ter

za člane Disciplinske komisije KLNB Slovenije.

Razpis se začne z objavo na uradni spletni strani KLNB Slovenije dne 29. 12. 2021 in je odprt do 3. 3. 2022.

Do takrat (velja poštni žig) vabimo kandidate, da pošljete svoje kandidature in soglasja h kandidaturam za organe KLNB Slovenije v zaprti kuverti, na kateri mora biti v levem spodnjem kotu jasno označeno: »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ« priporočeno, na naslov sedeža kluba KLNB Slovenije.

Volitve bodo potekale dne 02.04.2022 ob 17:00 uri v Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane.

Volilna komisija KLNB Slovenije

Predsednica

Patricija Mildner Munda

Opozorilo:

Pogoj za pristop h kandidaturi in volitvam je plačilo članarine za tekoče leto. Za vložitev kandidature in volilno pravico je treba na licu mesta izkazati svoje članstvo v KLNB bodisi s člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto bodisi potrdilom o plačilu članarine za leto 2022!

Priloge:

Razpis za volitve v organe KLNB Slovenije (.pdf)
Kandidacijski obrazec (.pdf)
Soglasje kanidata h kandidaturi(.pdf)
Pravilnik o volitvah v organe KLNB Slovenije (.pdf)

Vabilo na jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje

Pozdravljeni,

vabimo vas na jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, ki bo dne
30. 10. 2021 na vadišču KD Maribor (Dajnkova ulica 4, 2000 Maribor) s
pričetkom ob 10. uri.

Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti: andrea.cucnik@gmail.com ali
po pošti na naslov: Andreja Čučnik, Miklavčeva 20, 1000 Ljubljana,
najkasneje do srede, 27. 10. 2021.

Udeleženci prireditve morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Za vsa dodatna vprašanja pokličite na tel. 070 250 779 (Andreja) ali
pišite na andrea.cucnik@gmail.com.

V prilgoi najdete uradno vabilo s podrobnejšimi informacijami in
vzrejni list.

Priloge:

Vabilo na VP in TO – jesen 2021 (.pdf)

Vzrejni list (.pdf)

28. SPECIALNA RAZSTAVA – CAC SLO

Letošnja 28. Specialna letna razstava nemških bokserjev s podelitvijo CAC, ki bi morala potekati v nedeljo, 3.10.2021, zaradi slabših epidemioloških razmer, ODPADE.

This years 28th Annual special boxer show is cancelled due to bad epidemiological conditions.