30. redna letna skupščina KLNB Slovenije

VABILO 

Na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem 
30. REDNO VOLILNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE 
ki bo v soboto, 02. 04. 2022, ob 17. uri
v prostorih Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane 

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije 

2. Ugotovitev sklepčnosti s strani volilne komisije 

3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika 

4. Potrditev poslovnika o delu skupščine 

5. Potrditev dnevnega reda 

6. Poročila organov KLNB Slovenije: 
– Upravnega odbora
– Strokovne komisije za vzrejo
– Finančnice
– Nadzornega odbora
– Disciplinske komisije 
– OS Ljubljana in 
– OS Maribor 

7. Razprava o poročilih 

8. Razrešitev dosedanjega predsedstva in vseh komisij 

9. Predstavitev kandidatov za mandatarja 

10. Volitve 

11. Poročilo volilne komisije 

12. Potrditev izvoljenih 

13. Predlog predsedstva s strani novega mandatarja (skupaj 9 članov)

14. Potrditev članov upravnega odbora 

15. Predsednik Strokovne komisije predlaga nove člane (skupaj 7 članov)

16. Potrditev članov Strokovne komisije 

17. Plan dela: 

  • KLNB Slovenije 
  • OS Ljubljana 
  • OS Maribor 

18. Razprava o planu dela 

19. Izbira in potrditev predstavnika za Wubox 

20. Razno 

Lepo pozdravljeni,
Predsednica KLNB Slovenije 
Suzana Turk turk s. 

Vabljeni: člani KLNB Slovenije 

Priloge:
– Vabilo
– Poslovnik 30. redne letne skupščine KLNB Slovenije 2022