O klubu

KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru
++ 386 (0)2 653 24 61                  ++386 (0) 41 35 44 02
boksi@klnb-klub.si                      www.klnb-klub.si
 KLNB Slovenije