O klubu

KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru
++386 (0) 41 35 44 02
boksi@klnb-klub.si                      www.klnb-klub.si
 KLNB Slovenije