SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE in VZREJNI PREGLED za NEMŠKE BOKSERJE

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE
in
VZREJNI PREGLED
za nemške bokserje

ki bo v soboto, 26. marca 2022
(kraj bo znan teden dni pred prireditvio)


PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE IN VZREJNI PREGLED:

 • čitljivo izpolnjen vzrejni list, http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc )
  in priložiti:
 • obojestransko kopijo rodovnika
 • izvida spondiloze, kolkov in srca,
 • potrdila o opravljenem izpitu B-BH,
 • članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.

  V kolikor se prijavljate samo na telesno ocenjevanje prosimo da to označite.

  Pristop na telesno oceno in vzrejni pregled je možen s predhodno prijavo in ob predložitvi
  popolne dokumentacije.


  PO SKLEPU KSV NI VEČ PODALJŠANJ.
  Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021 –
  SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja
  psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

  NA PRIREDITEV S PRINESITE:
 • vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
 • knjižico o cepljenju,
 • člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

URNIK *
10.00 – telesno ocenjevanje
12.00 – vzrejni pregled

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Prijavo pošljite na naslov: andrea.cucnik@gmail.com ali po pošti Andreja Čučnik, Miklavčeva
20, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 23.3.2022.

VZREJNA KOMISIJA ZA NEMŠKE BOKSERJE