Vzrejna komisija

PREDSEDNICA
Andreja Čučnik
Miklavčeva 20
1000 Ljubljana
GSM: 0038670 250 779
andrea.cucnik@gmail.com
PODPREDSEDNIK
Viktor Smerdel
Ul. Roberta Kukovca 40
2000 Maribor
vikiprivat@gmail.com
ČLANICA
Mojca Stubelj Ars
Cankarjeva 26
5000 Nova Gorica
amoteamoboxers@yahoo.com
TAJNICA
Mojca Lazovič
Črnogorska ulica 41,
2000 Maribor
finance@klnb-klub.si