Pravilniki

Pravilnik o volitvah v organe KLNB

Vzrejni pravilnik KLNB-SLO

Preizkus značaja za pasmo NB (priloga vzrejnemu pravilniku)

PRAVILNIK O SLEDARSKIH IN DELOVNIH TEKMAH

Mednarodni vzrejni pravilnik

Pravilnik o računovodstvu KLNB 2007

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Disciplinski pravilnik KLNB-SLO

Pravilnik o razstavah psov v Republiki Sloveniji

Pravilnik o strokovnem delu KZS

Poslovnik OS Ljubljana

Poslovnik OS Maribor

Statut KLNB Slovenije v PDF obliki

Sprememba statuta KLNB Slovenije, april 2017