Redna skupščina OS Ljubljana KLNB Slovenije – 26. 3. 2021

Železniki, 13. 3. 2021

VABILO
Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV
SLOVENIJE OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 26.3.2021 s pričetkom ob
17.00 uri v Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.
Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani,
ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 24.3.2021 na mail osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva ( predsednika in dva člana ), dva overitelja, dva
  člana verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2020.
 7. Razprava na poročilo
 8. Plan dela za leto 2021 OS LJUBLJANA
 9. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge: