32. REDNA SKUPŠČINA KLNB SLOVENIJE

V A B I L O

na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem

32. REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE
ki bo v soboto, 06. 04. 2024, ob 17. uri
v gostišču Portal, Zaloška cesta 110, 1000 Ljubljana

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika
 4. Potrditev poslovnika o delu skupščine
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročila organov KLNB Slovenije:
  – Upravnega odbora
  – Strokovne komisije za vzrejo
  – Finančnice
  – Nadzornega odbora
  – Disciplinske komisije
  – OS Ljubljana
 7. Razprava o poročilih
 8. Plan dela:
  – KLNB Slovenije
  – OS Ljubljana
 9. Razprava o planu dela
 10. Razno

Lepo pozdravljeni,

Vabljeni:
člani KLNB Slovenije
Maribor, 01.03.2024


Priloge: