Ostale komisije KLNB SLO

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Tamara Volčjak
Stojan Večernik
Josip Jurušič


NADZORNI ODBOR
Jerneja Amon
Ana Dešman
Francka Nipič