JESENSKI VZREJNI PREGLED in TELESNO OCENJEVEANJE

Spoštovani člani KLNB Slovenije.

Naj vas še enkrat spomnim na vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, ki
bosta potekala v soboto, 29. 10. 2022, ob 10. uri  na vadišču v
Ljubljani.

Link do vadišča: https://goo.gl/maps/5yUxpXWU8mP2
Link do parkirišča: https://goo.gl/maps/iNc5XxxmBx52


Če pridete prej, prosimo, ne spuščajte vaših psov po okoliškem travniku,
ampak počakajte na parkirišču. Na vadišču bo potekala socializacija,
zato bi motili vaje.

Do 23. 10. 2022 še lahko prijavite vašega psa na TO in VP na
andrea.cucnik@gmail.com
Izpolnite prijavnico
(http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf)
in priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki je potrebna za pristop na
vzrejni pregled (pregled kolkov, spondiloze in srca)
– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih.

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s
cenikom KZS.

Dodatne informacije so vam na voljo po mailu: andrea.cucnik@gmail.com
ali po telefonu 070 250 779.