Redna skupščina Območne skupine Ljubljana KLNB Slovenije

Železniki, 3. 2. 2022

VABILO


Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 18.3.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani
Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.

Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani
(pogoj PCT), ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 17.3.2022 na mail
osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva člana
  verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2018.
 7. Razprava na poročilo
 8. Volitve: razrešitev starih organov KLNB OS LJ in izvolitev novih organov KLNB OS LJ
  (predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, nadzorni organ).
 9. Plan dela za leto 2022 OS LJUBLJANA
 10. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge:
– Poslovnik OS Ljubljana 2022 (.docx)