VABILO NA REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE OS MARIBOR

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije!

Vabimo vas na redno Skupščino Območne skupine Maribor, KLNB Slovenije, v soboto  23. marca 2019, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KD Maribor, Danjkova ulica 4, v Mariboru.

Dnevni red:
1. Pozdravni govor predsednika OS Maribor  KLNB SLO.
2. Izvolitev:   
– delovnega predsedstva (predsednika in dva člana),
– zapisnikarja,
– dva overitelja zapisnika.
3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Potrditev poslovnika skupščine.
5. Potrditev dnevnega reda.
6. Pregled poročila dela OS Maribor v letu 2018.
7. Poročilo NO.
8. Plan dela OS Maribor za leto 2019.
9. Razno.

Lep pozdrav !

                                                                        KLUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
                                              Predsednik OS Maribor
Mitja Heric