Vabilo na redno skupščino KLNB – OS Ljubljana

VABILO

Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v soboto 22.2.2019 s pričetkom ob 19.00 uri v GOSTILNI BENCAK Cesta Komandanta Staneta 1, 1215 Medvode

Dnevni red:

  1. Pozdravni govor predsednika
  2. Sprejem poslovnika
  3. Izvolitev delovnega predsedstva ( predsednika in dva člana ), dva overitelja, dva člana verifikacijske komisije, zapisnikarja
  4. Ugotavljanje sklepčnosti
  5. Potrditev dnevnega reda
  6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2019.
  7. Razprava na poročilo
  8. Plan dela za leto 2020 OS LJUBLJANA
  9. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge: