Razpis za volitve

Spoštovani člani KLNB Slovenije,

z današnjim dnem, tj. 20.12.2016, volilna komisija razpisuje volitve v organe KLNB Slovenije za dobo štirih let, in sicer za člane disciplinske komisije. Razpis je odprt do 01.03.2017.

Do takrat (velja poštni žig) vabimo kandidate, da pošljete svoje kandidature in soglasja h kandidaturam za člane Disciplinske komisije KLNB Slovenije v zaprti kuverti, na kateri mora biti v levem spodnjem kotu jasno označeno: »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ« priporočeno na naslov sedeža kluba KLNB Slovenije.

Volitve bodo potekale  v soboto, 1. 4. 2017, ob 17. uri v prostorih KD Maribor, Dajnkova ulica 4, Maribor.

Vse informacije o samem razpisu, kandidacijski obrazec in soglasje kandidata h kandidaturi najdete v priponkah.

Opozorilo:

Veljavno članstvo v KLNB je pogoj za pristopitev tako h kandidaturi kot volitvam, in sicer se vsak kandidat in vsak član KLNB izkaže z veljavno člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto. Vsi, ki bodo plačali članarino od 27.03.2017 dalje in ne bodo pravočasno prejeli nalepke za tekoče leto, morajo imeti na volitvah s seboj obvezno potrdilo o plačilu!

Mojca Tkalec, predsednica volilne komisije  KLNB Slovenije

 

Priloge:
Kandidacijski obrazec DK

Soglasje kandidata h kandidaturi DK

RAZPIS ZA VOLITVE DK