29. Redna skupščina KLNB Slovenije

V A B I L O

na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem

29. REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE

ki bo v soboto, 04. 04. 2020, ob 17. uri
v prostorih Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije
 2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika
 3. Izvolitev 3 članov verifikacijske komisije
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Potrditev poslovnika o delu skupščine
 6. Potrditev dnevnega reda
 7. Poročila organov KLNB Slovenije:
  • Upravnega odbora
  • Strokovne komisije za vzrejo
  • Finančnice
  • Nadzornega odbora
  • Disciplinske komisije
  • OS Ljubljana in
  • OS Maribor
 8. Razprava o poročilih
 9. Obravnava in sprejem predloga članarine in pristopnine za leto 2021
 10. Plan dela:
  • KLNB Slovenije
  • OS Ljubljana
  • OS Maribor
 11. Razprava o planu dela
 12. Atibox – Wubox
 13. Razno

  Lepo pozdravljeni,

Predsednica KLNB Slovenije
Suzana Turk, l. r.

Vabljeni:
člani KLNB Slovenije
Maribor, 02.03.2020

Priloge: