24. SPECIALNA RAZSTAVA NB

Prijave so ZAKLJUČENE!
Entries are closed!

24. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2017

24. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2017

24 th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2017

SOBOTA / SAMSTAG / SATURDAY
10. 6. 2017
s pričetekom ob / Beginn um / start at 9.00

Kraj / Ort / place
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIKI / RICHTERLISTE / JUDGES

JAROMÍR ŠPICERA(CZ) – SAMCI / RÜDE / MALES
ANNA BOGUCKA (PL) – SAMICE / HÜNDIN / FEMALES

ZADNJI ROK / Meldeschluss / entry deadline
4. 6. 2017


PROGRAM / TAGESPROGRAMM / PROGRAMME
8.00 – 9.00 dovod psov / Einlass der Hunde / Entrance of dogs
9.15 – 13.00 ocenjevanje psov / Bewertung der Hunde / Judging
13.30 – 15.00 defile prvakov / Siegerdefilee / Best in Show


POMEMBNA OPOZORILA!
Prepovedano je razstavljanje psov s kupiranimi uhlji in repi, skoteni po 1.1.2015. Izjeme določa slovenska zakonodaja o zaščiti živali.
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov. Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred. Najkasneje v 7-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com
OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.
VETERINARSKA DOLOČILA! Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

WICHTIGE HINWEISE!
Es ist nicht erlaubt Hund mit kupierter Rute und/oder Ohren Auszustellen, die nach dem 1.1.2015 geboren sind. Ausnahmen sind nur Gemass der Slowenischen Gesetzgebung fur Tierschutz. Zugelassen sind nur Rassehunde, welche in ein von der FCI anerkanntes Stammbuch eingetragen sind. Die Aussteller müssen die Ahnentafel des Hundes im Original zur Ausstellung mitbringen. Von der Ausstellung ausgeschlossen sind kranke Hunde. Während der Ausstellung müssen alle Hunde an der Leine geführt werden, bissige Hunde müssen mit Maulkorb versehen werden. Der Eigentümer haftet für den Schaden, den sein Hund verursacht. Der Aussteller muss rechtzeitig in seinem Ring erscheinen, wie es die Reihenfolge im Katalog vorschreibt. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass Sie der slowenischen Ausstellungsordnung zustimmen. Der Veranstalter hat das Recht im Notfall Richteränderungen vorzunehmen. Zur Zahlung der Anmeldegebühr sind Sie verpflichtet, gleichgültig ob der Hund zur Ausstellung gebracht wird oder nicht. Einsprüche können nur auf der Ausstellung berücksichtigt werden. Wir bitten den Meldeschein leserlich und vollständig auszufüllen. Bitte legen Sie die Photokopie der Ahnentafel, den Zahlungsnachweis, die Photokopie des FCI- Prüfungszeugnisses für die Gebrauchshundeklasse und die Photokopie des Siegerzeugnisses für die Championklasse, bei. Der Veranstalter kann den Hund in die richtige Klasse einreihen. Sie bekommen die Anmeldebestätigung spätestens 7 Tage vor der Ausstellung. Falls Sie die Bestätigung nicht bekommen haben, schicken Sie eine E-mail an: klnbslovenije@gmail.com
DATENSCHUTZERKLÄRUNG! Der Aussteller gibt sein Einverständnis dazu, dass der Veranstalter seine personenbezogenen Daten zum Zweck der Ausstellung und in Zusammenhang mit den Ausstellungen verarbeiten und speichern darf sowie dass er diese Daten und Fotomaterial veröffentlichen darf.
TIERÄRTZTLICHE BEDINGUNGEN! Die Aussteller brauchen für den Hund eine gültige tierärztlicher Bestätigung über Tollwutimpfung.

IMPORTANT NOTICE!
Showing of cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 is prohibited. Exceptions are specified by Slovenian animal protection legislation. Only dogs with FCI recognised pedigree may be shown. The original pedigree is to be available at the show. Sick dogs cannot take part at the show. All dogs should be kept on leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. With signing the entry form, exhibitors accept to conform to the Cynological association of Slovenia Bylaws on Exhibiting. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt with at the show only. The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 7 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com
PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE! The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material.
VETERINARY REGULATIONS! Exhibitors must present a valid veterinary certificate for vaccination against rabies.


Podaljšan je prvi rok plačila do 15.5.2017. / First payment deadline is extended until 15.5.2017!
CENIK / PREISE / RATES do / bis / since
15. 5. 2017
od / ab / from 16. 5. 2017
prvi pes / ersten Hund / First dog 30 € 40 €
vsak naslednji pes (brez kataloga) / jeden weiteren Hund (ohne Katalog) / any additianal dog (without catalogue) 25 € 35 €
razred mladičev, najmlajših / Welpenklasse, Jüngstenklasse / Baby and Puppy class 20 € 30 €
veterani (nad 8 let) / Veteranenklasse (ab 8 Jahre) / Veteran (from 8y) gratis gratis
par, vzrejna skupina / für Paarklasse und Zuchtgruppen / Brace, Breeding group 15 € 25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) / Preis für eine Seite (im Katalog) / Advertisement price per page (in catalogue) 50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) / Preis für eine halbe Seite (im Katalog) / Advertisement price per half page (in catalogue) 30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli). Popust ne velja za plačilo oglasa v katalogu.

PRIJAVA BREZ PRILOŽENEGA POTRDILA O PLAČILU NE BO SPREJETA!
ANMELDUNG OHNE BEIGELEGTEN ZAHLUNGSBELEG WIRD NICHT AKZEPTIERT!
THE ENTRY FORM WITHOUT THE ENCLOSED PAYMENT RECEIPT WILL NOT BE ACCEPTED!

Plačilo / Zahlung / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Prijavnico poslati na naslov / Meldeschein senden Sie an folgende Adresse / Please send the entry form to the following address
KLNB SLOVENIJE Počehova 82, SI-2211 Pesnica pri Mariboru e-mail: klnbslovenije@gmail.com

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail: klnbslovenije@gmail.com
Wir laden Sie herzlich ein, ihren Hund oder Zwinger in unserem Katalog zu inserieren. Das Inserat wird gegen Vorauszahlung veröffentlicht. Schicken Sie Ihre Inserate an folgende E-Mail-Adresse: klnbslovenije@gmail.com
You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address: e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATIONEN / INFORMATION
www.klnb-klub.si
Sabina: sabina.spevan@triera.net
Mitja: ++386 (0) 41 686 494