VABILO NA REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE OS LJUBLJANA

VABILO

Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v soboto, 23.2.2019, s pričetkom ob 19.00 uri v
GOSTILNA MICKA
, Naslov: Novo naselje 1, 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE
Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva ( predsednika in dva člana ), dva overitelja, dva člana
  verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2018.
 7. Razprava na poročilo
 8. Plan dela za leto 2019 OS LJUBLJANA
 9. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge: