Pooblaščeni vzrejno tetovirni referenti za NB

OBMOČJE OS LJUBLJANA
Andreja Čučnik
Novakova 5
1000 Ljubljana
a.daisy@telemach.net
OBMOČJE OS MARIBOR
Sabina Heric
Počehova 82
2211 Pesnica pri Mariboru
sabina.spevan@triera.net
Viktor Smerdel
Ul. Roberta Kukovca 40
2000 Maribor
vikiprivat@gmail.com