Vzrejna komisija za pasmo NB

VZREJNA KOMSIJA ZA PASMO NB, KI JO JE IZVOLIL DELNI ZBOR SODNIKOV ZA PASMO NB IN JO S SKLEPOM DELNEGA ZBORA SODNIKOV ZA PASMO NB POTRDI KZS.

PREDSEDNICA
Sabina Heric
Počehova 82
2211 Pesnica pri Mariboru
sabina.spevan@triera.net
ČLANICA
Andreja Čučnik
Novakova 5
1000 Ljubljana
a.daisy@telemach.net
ČLANICA
Mojca Tkalec
Pekrska 41
2000 Maribor
mpodhostnik@gmail.com
ČLANICA
Mojca Stubelj Ars
Cankarjeva 26
5000 Nova Gorica
amoteamoboxers@yahoo.com
SODNIK ZA DELO
Viktor Smerdel
Ul. Roberta Kukovca 40
2000 Maribor
vikiprivat@gmail.com