O klubu

KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru
  ++ 386 (0)2 653 24 61                             ++386 (0) 41 35 44 02
  boksi@klnb-klub.si                             www.klnb-klub.si
  KLNB Slovenije